Twinkle | Digital Commerce

Ecommerce Europe: ‘EBA straft webwinkeliers met verificatienormen’

2017-11-11
25081410

Met de technische reguleringsnormen die de Europese Bankautoriteit (EBA) in het huidige conceptvoorstel over verificatie van klanten heeft opgenomen, straft het webwinkeliers en hun klanten, niet fraudeurs. Dat stelt Ecommerce Europe in een reactie op de gewijzigde voorgestelde standaarden.

In een stevige oproep aan de EBA wijst Ecommerce Europe erop dat het voorgestelde verificatieproces ertoe leidt dat e-retailers nog verder worden teruggezet in een achterstandpositie tegenover retailers in de winkelstraat en niet-Europese grote e-commerce spelers. Marlene ten Ham, secretaris-generaal van de belangenkoepel, betoogt dat de Europese regelgevers hun missie om fraude te bestrijden, boven het succes van de digitale Europese economie en het streven naar een Digital Single Market stellen.

Winkelier buitenspel

In een eerder stadium van de ontwikkeling van de Regulatory Technical Standars (RTS) toonden Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe zich nog enthousiast over het conceptvoorstel. Just Hasselaar, beleidsadviseur Digital Transactions bij Thuiswinkel.org, legt aan Twinkle uit waarom de vreugde gedempt is.  ‘Wij zijn voorstander van een heel groot gedeelte van de PSD2-wetgeving, die maakt veel duidelijk en trekt een aantal paneuropese zaken uit een grijs gebied en bepaalt de rollen goed. Bij de ontwikkeling van de Regulatory Technical Standards (RTS) rijst nu echter een kritiekpunt: de winkelier wordt tijdens de transactie buitenspel gezet bij het maken van de keuze voor de authenticatiemethode. Eerst bepaalde de winkelier die methode, ergens in dat proces is die bepaling verdwenen en nu bepaalt initieel de Payment Service Provider de bij een order passende verificatiemaatregel, bijvoorbeeld op basis van fraudecijfers. De eindverantwoording ligt bij de bank, die de inschatting van de PSP moet goedkeuren; het wordt dus een tweetrapsraket.'

Europees probleem

Toch hoeft de gemiddelde Nederlandse webwinkelier zich nog niet veel zorgen te maken. ‘Het betreft Europese wetgeving, dus wordt de gemiddelde standaard in Europa meegenomen in het voorstel. In Nederland zullen we er niet veel van merken, want we gebruiken hier voornamelijk iDeal. Nagenoeg alle transacties kennen hier een sterke customer authentication. In de rest van Europa, waar Ecommerce Europe voor schrijft, is de situatie kritieker. Vaak gebruiken consumenten een creditcard waarbij gegevens ingevoerd moeten worden, dat is maar één verificatiemiddel, terwijl dat er meerdere in combinatie moeten zijn. Als je als Nederlander gewend bent op grote schaal zaken te doen, zal je niet veel merken van deze nieuwe voorwaarden. Je kunt als retailer met de PSP’s afspreken dat ze klanten aan een minder strikte verificatiemethode onderwerpen, maar hoe je dat precies moet doen – aantonen dat je lage fraudecijfers of veel terugkerende klanten hebt, gewhitelist worden – is nog niet duidelijk.'

2018

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de nieuwe technische reguleringsnormen gelijktijdig met de introductie van PSD2 – januari 2018 – in werking zouden treden. Volgens Hasselaar is dat inmiddels verplaatst naar volgend jaar april, maar het voorstel zal eerst door de Europese Commissie en het Parlement goedgekeurd moeten worden. ‘Het gaat nog steeds om een concept-RTS, de finale versie wordt in augustus verwacht. Dan kunnen we stoppen met gissen en echt tot een advies aan de sector komen.’