Twinkle | Digital Commerce

De toekomst van de groothandel

2017-06-22
25081672
  • 2:34

De opkomst van digital commerce zou de ondergang van de groothandel inluiden. Althans, zo is al vaak voorspeld. Waarom is er immers nog een tussenkanaal nodig als fabrikanten hun producten tegenwoordig rechtstreeks via het web kunnen verkopen? Fabrikanten, leveranciers én klanten zijn tenslotte allemaal online.

Als we kijken naar de groothandelsindustrie, zien we duidelijk dat die inspeelt op deze veranderende behoeften van klant en markt. Het mag dan zo zijn dat de concurrentie toeneemt, de sector is opmerkelijk stabiel. Laten wij eens kijken naar onze grootste handelspartner: Duitsland. In 2015 waren daar zo’n 157.000 groothandelsbedrijven, met zo’n 1,92 miljoen werknemers en een omzet van een slordige 1,13 biljoen euro. In datzelfde jaar kwamen er meer groothandelsbedrijven bij dan er sloten. En ondanks dat de omzetgroei stagneerde, steeg de werkgelegenheid en werd er een nieuw record voorspeld voor 2016.
 
Stabiele marges...

Minder positief is dat de groothandelsprijzen nu al een aantal jaren onder druk staan. Het gevolg is dat een hogere productiviteit en efficiency nodig is om de stagnerende rendementen te compenseren. Al met al echter is zowel het investeringsklimaat als de operationele marges relatief stabiel gebleven.
 
... maar

Toch is er een maar: het evenwicht wordt verstoord, doordat traditionele bedrijfsmodellen worden ingehaald door digitale transformatie. Er komen steeds meer nieuwe online handelplatforms. Deze ontwikkelingen stellen niet alleen de groothandel op de proef, maar ook de klant van die groothandel. Eindgebruikers kopen steeds vaker producten en diensten online. Online platforms vormen een bedreiging voor de traditionele groothandel en diens directe klanten: de prijzen zijn transparant en vaak lager, het bestelgemak is hoog, logistieke oplossingen zijn voorhanden en ze zijn toegankelijk voor de klant die steeds vaker online aankopen doet.

Keuzes maken
Het valt nog te bezien hoe de groothandel inspeelt op deze veranderende marktomstandigheden en nieuw consumentengedrag. De groothandel zal kritisch moeten kijken naar de digitalisering van het assortiment en zich duidelijker moeten positioneren in de markt – als prijsvechter, als servicegerichte onderneming met een nog breder en completer assortiment of als nichespeler. Alleen met de juiste strategische keuzes blijft de groothandel ook in de toekomst van waarde voor de klant.

Risico’s
Hebben de doemdenkers wel gelijk? Zijn er eigenlijk wel échte alternatieven voor de traditionele groothandel? Kunnen fabrikanten met nieuwe digitale platforms werkelijk hetzelfde niveau van dienstverlening bieden, zoals zo vaak wordt gezegd? Zijn online aanbieders bereid – of in staat – om te doen wat de traditionele groothandel altijd heeft gedaan, zoals z’n klanten krediet geven? Willen zij het risico aanvaarden dat de groothandels in de bouw namen in 2015, toen er maar liefst 589 miljoen euro aan facturen openstond? Kunnen de nieuwe spelers daadwerkelijk die persoonlijke dienstverlening bieden of maatwerk leveren in de hele supply chain, van fabrikant tot (detail)handel?
 
Onmisbare schakel

In een markt die bol staat van de in- en verkopers, zorgt de groothandel voor rust: die houdt de kosten voor alle partijen zo laag mogelijk. De groothandel stemt vraag en aanbod op elkaar af en is zo voor alle partijen van toegevoegde waarde. Door de uitgebreide kennis van de markt, producten, processen en diensten, zitten de klanten van de groothandel stevig in het zadel. En precies daarom is de groothandel een onmisbare schakel tussen fabrikant en (detail)handel.