Twinkle | Digital Commerce

‘Groei online retail biedt franchisenemers juist kansen’

2017-11-08
180101

Als franchisegevers en -nemers hun overeenkomsten aanpassen aan de realiteit, dan kunnen ze profiteren van de online bestedingsgroei. Doen ze dat niet, dan komt het franchisemodel onder druk te staan. ‘Het is tijd voor kraakheldere afspraken.’

Dat stelt ABN Amro in een branche-update. De bank laat zien dat zowel franchise als online retail het afgelopen jaar sterk zijn gegroeid. ‘Wij constateren echter dat over de verdeling van inkomsten uit internet tussen franchisegevers en -nemers vaak geen heldere afspraken worden gemaakt. Dat voorkomt dat online en offline ideaal naast elkaar functioneren.’

Verdeeldheid
Retailorganisaties liggen geregeld overhoop met franchisers op het gebied van online verkoop. Franchisegevers willen bijvoorbeeld niet dat winkeliers op eigen houtje online gaan verkopen, franchisers willen graag meedelen in de centrale webwinkelomzet. Deze en andere discussiepunten leidden de afgelopen jaren tot strubbelingen bij onder andere Albert Heijn en Hema. ABN Amro somt deze en andere voorbeelden op onder de kop ‘rollend over straat’. Volgens de bank tekent de gang van zaken rond de Nederlandse Franchise Code de huidige verdeeldheid binnen de sector.

Heldere afspraken
ABN Amro benadrukt dat winkelformules hun franchisenemers dienen te betrekken in hun online strategie. Uitgangspunt is dat franchisers hun steentje bijdragen aan de online verkopen, tegen een reële vergoeding. Volgens de bank is nu hét moment om heldere afspraken te maken; er is sprake van economisch herstel, de detailhandelsverkopen groeien weer en het is nog niet te laat.

Grote kansen
Met goede online afspraken kunnen franchiseorganisaties floreren, juist in deze tijd. ABN Amro concludeert: ‘De sterke groei van internetverkopen in de detailhandel biedt grote kansen voor de franchisenemers. De consument heeft mede door het groeiende aanbod online veel behoefte aan expertise en persoonlijke benadering in de fysieke winkel; dat maakt "multichannelers" kansrijk.’

‘Franchisenemers zijn goed gepositioneerd om een winkel van een formule een "lokale touch" te geven, omdat zij zelf een zelfstandige ondernemer zijn en dus ruimte hebben om creatief te zijn. In combinatie met een sterk functionerend online kanaal, is dit kansrijk. Omdat franchisegevers schaalgrootte hebben, kunnen franchisenemers op hun online inspanningen meeliften. Internetverkopen zouden idealiter geen punt van conflict zijn, maar juist een nieuwe dimensie aan de sector moeten geven.’

Nederlandse Franchise Code
De aanstaande Nederlandse Franchise Code moet voorzien in zelfregulering (met straks ook geschillenbeslechting), waardoor wet- en centrale regelgeving achterwege kan blijven. In de kritisch ontvangen conceptversie staat onder meer dat afspraken over e-commerce standaard moeten worden opgenomen in overeenkomsten.