Twinkle | Digital Commerce

Belgen houden weerstand tegen nachtwerk

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 1:19

De pogingen van de Belgische regering om nachtwerk in e-commerce eenvoudiger door te kunnen voeren hebben weinig zoden aan de dijk gezet. Federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters wil een voorbeeldexperiment opzetten om online retailers te  stimuleren.

Eind vorig jaar werd het verbod op nachtwerk voor e-commerce ondernemingen opgeheven in België. Een kanttekening hierbij was dat bedrijven de nachtarbeid van hun medewerkers zelf in hun cao moesten vastleggen. Een half jaar later had geen enkele webwinkel dit nog doorgevoerd.

Obstakel
Een groot obstakel bleken de vakbonden, die bij wet toestemming moesten verlenen voor logistieke arbeid na acht uur ’s avonds. Deze eisten extra toeslag voor het nachtpersoneel, waardoor Belgische e-commerce bedrijven het werk uitbesteedden aan buitenlandse partijen, bijvoorbeeld in Nederland.

Zonder vakbonden
In oktober bepaalde de Belgische regering dat e-commerce partijen hun personeel voortaan zonder akkoord van de vakbonden ’s nachts mocht laten werken. Dit bleek echter nog steeds niet voldoende, aldus Jan Delfosse, voorzitter van de sectorfederatie Comeos tegen De Morgen: ‘We blijven achter door het gebrek aan flexibiliteit en de hoge loonkosten’, zegt hij. ‘Voor de e-commerce liggen die in Nederland 17 procent lager.’

Experiment
Peeters pleit opnieuw voor lagere loonkosten voor wie in nachtploegen werkt en een extra geld voor de sector bij de hervorming van de vennootschapsbelasting. Samen met Comeos wil hij een experiment bij een grote Belgische retailer opzetten om te kunnen testen hoe werknemers op een flexibele manier ’s nachts kunnen werken. Wie weet volgen meerdere online partijen dit voorbeeld.