Twinkle | Digital Commerce

‘Kabinet zet verder in op digitaal ondernemersschap’

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 1:02

Het kabinet zet de groei van startups ook in 2017 hoog op de agenda. Het al gestarte programma StartupDelta2020 wordt verder uitgebouwd en er worden stappen gezet om het ondernemersschapsonderwijs op te schalen.

Dat staat in de Rijksbegroting 2017 van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Ondernemers moeten volgens het kabinet zonder grenzen kunnen ondernemen, de juiste werknemers kunnen vinden, niet geremd worden door onnodige regels en toegang hebben tot financiering.

Startups dagen uit
Hierbij ligt de nadruk op startups en zogenoemde scale-ups, die andere bedrijven met hun innovaties uitdagen om ook meer te innoveren. Het kabinet wil hun alle ruimte geven om te starten en te groeien. ‘Zij kunnen belangrijke kennispartners worden van de meer gevestigde bedrijven’, zo staat in het document.

Menselijk kapitaal
Daarnaast zet het kabinet volgend jaar in op ‘het beter benutten van menselijk kapitaal’. Het ondernemersonderwijs moet in alle onderwijssectoren beter worden verankerd en worden opgeschaald, voortgebouwd op de nu bestaande initiatieven.

Je kunt de gehele Rijksbegroting van EZ hier vinden.

Lees ook:
- Digitale economie prioriteit in EU-voorzitterschap Nederland (5-2-2015)
- Kabinet wil ‘minder kwantiteit, meer kwaliteit’ winkelaanbod (12-6-2016)