Twinkle | Digital Commerce

5 problemen met redirects

2017-05-27
180101
  • 5:29

301 redirects zijn op zijn tijd noodzakelijk om de structuur van uw website te borgen, zowel voor de zoekmachine als de bezoeker. Echter doen ze soms meer kwaad doen dan goed voor de optimalisatie van uw website. In dit artikel leest u tegen welke problemen u aan kunt lopen met redirects, hoe u deze problemen opspoort en hoe u ze oplost.

Tekst: Esther de Pooter

U maakt gebruik van 301 redirects om te zorgen dat oude url’s, waarop de voorgaande periode waarde is opgebouwd, correct worden doorgestuurd naar de nieuwe url in de website. Indien het echter gaat om dermate veel redirects kan dit voor indexatieproblemen zorgen en een langere laadtijd van uw website. Dit is natuurlijk zonde van al uw harde optimalisatie-inspanningen, en kan zelfs zorgen voor een daling in de rankings.

Welke 5 problemen bij redirects kunnen we onderscheiden?
- Redirect chains
- Interne redirects
- Onnodige redirects
- Canonicals die een redirect bevatten
- Uw backlinks bevatten een redirect
1. U heeft redirect chains
Een redirect chain is een serie van omleidingen die van de ene naar de andere url wordt doorgestuurd. We kennen natuurlijk allemaal de gevolgen die dubbele redirects met zich meebrengen op de autoriteit. Voor elke stap verliest u ongeveer 10 procent aan kracht. Daarnaast is het belangrijk te weten dat het een ook grote impact kan hebben op uw laadtijd. Een one-way redirect is al van invloed, laat staan als er meerdere op volgen.

Maar hoe kunt u deze redirect chains ontdekken? Bovenstaand screenshot is gemaakt met de Redirect Path plugin voor Chrome. Nu is het nogal wat werk om dit voor elke url op deze manier te controleren. Gelukkig bied Screaming Frog hierin uitkomst. Screaming Frog heeft een functie ingebouwd die snel en eenvoudig deze chains in kaart brengt. Zo gebruikt u deze functie:

- Draai een volledige crawl met Sreaming Frog
- Ga naar Reports à Redirects Chains
- Sla het bestand op

Vervolgens krijgt u onderstaand rapport.  Vanuit hier kunt u gemakkelijk verder analyseren om de problemen met de redirects te achterhalen.

2. U heeft interne redirects
Naast dubbele redirects kunt u te maken hebben met interne redirects. Een interne redirect wordt veroorzaakt doordat men op de website nog linkt naar de oude url en niet direct naar de nieuwe. Om de interne redirects te achterhalen zijn er twee methodes:

I.Via Screaming Frog
U heeft inmiddels al een crawl gedraaid van de gehele website en via een andere functie van Screaming Frog kunt u gemakkelijk alle interne redirects uitdraaien.

Ga hiervoor naar: Bulk Export -> Response Codes -> Redirection

Vanuit deze export krijgt u het volgende rapport. Hierin kunt u zien vanaf welke pagina (Source) wordt gelinkt naar een url die een redirect bevat (Destination). Via de Anchor kunt u gemakkelijk zoeken naar de link op de pagina die aangepast dient te worden naar de juiste bestemmings-url.

II.Via Search Console
Mocht u een zeer grote site hebben en u kunt niet gemakkelijk een crawl draaien, dan kan Search Console uitkomst bieden. Ga naar Google Search Console dashboard à Zoekverkeer à Interne links en klik op ‘Deze tabel downloaden’.

Na het downloaden krijgt u onderstaande uitdraai. Met de functie ‘Tekst Samenvoegen’ in Excel zorgt u ervoor dat uw domein wordt gecombineerd met de interne link waardoor u de volledige url krijgt.

Zodra u de volledige url heeft, kopieert u deze gehele lijst en gaat u naar Screaming Frog. Om de statuscode op te halen van de interne links gaat u eerst naar ‘Mode’ en verandert u deze naar ‘List’.  Klik vervolgens op ‘Upload List’ en daarna op ‘Paste’. Mocht dit niet direct werken, dan kunt u ook de functie ‘Enter Manually’ hiervoor gebruiken.

Is de crawl eenmaal voltooid, dan heeft u een mooie uitdraai van de statuscode per interne url. Ga op zoek naar de statuscode 301 en selecteer die url en ga naar het tabblad ‘Inlinks’ linksonder in Sreaming Frog. Deze laat alle pagina’s zien die een link bevatten naar de redirect url. Op die manier kunt u gemakkelijk op zoek gaan naar de redirect en deze oplossen. Voor een volledige uitdraai van de redirects en de inlinks gaat u naar Bulk Export -> Response Codes -> Redirection.

3. U heeft onnodige redirects
Door de jaren heen verzamelt u vele 301 redirects en u heeft er nog nooit aan gedacht om deze op te schonen. Als u .htaccess-bestand begint vol te lopen met redirects, kan dit zorgen voor een langere laadtijd van uw website. Elke keer dat een url wordt opgevraagd door de browser, wordt elke redirect langsgegaan om te zien of deze url niet doorgestuurd moet worden.

Maar om nu alle redirects uit de .htaccess te gooien, dat doet u natuurlijk niet zomaar. U moet eerst achterhalen welke redirects nu eigenlijk nog echt nodig zijn. Hoe doe ik dat dan, hoor ik u denken. Door het toevoegen van UTM-tags aan de redirect-url kunt u gemakkelijk achterhalen welke redirect op regelmatige basis wordt opgevraagd.

U kunt hiervoor de volgende tagging methode gebruiken:

/oudeURL >>> /nieuweURL?utm_medium=301&utm_source=direct&utm_campaign=/oudeURL

De tag zal elke keer dat iemand tegen een redirect aanloopt gegevens naar Google Analytics sturen en geeft deze data terug in Google Analytics. Onder het rapport ‘Bron/medium’ vindt u dan terug welke redirects zijn opgevraagd in de afgelopen periode. Dat kunt u bijvoorbeeld elk half jaar doen en vervolgens verwijdert u alle niet opgevraagde redirects uit .htaccess.

4. U heeft canonical tags die een redirect bevatten
Indien u bekend bent met canonical tags begrijpt u direct dat het niet wenselijk is om een canonical in uw website te hebben die vervolgens een redirect bevat. Nu is het onmogelijk om dit steeds handmatig te checken, dus heeft Sreaming Frog hier een functie voor. U start hiermee weer vanuit een crawl van uw site. Vervolgens gaat u naar de tab ‘Directives’.  Scroll naar rechts en zoek naar de kolom ‘Canonical Link Element 1’ en kopieer vervolgens deze gehele lijst. Start een nieuwe crawl en gebruik hiervoor weer de functie ‘List Mode’. Vind de url’s die een 301 statuscode hebben.

5. Uw backlinks bevatten een redirect
Als uw website al wat langer bestaat en u heeft al eens de url-structuur gewijzigd, dan is de kans vrij groot dat uw externe links ook een redirect bevatten. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, verliest u met een redirect altijd wat aan kracht en kunt u dus ook op dit gebied nog winst behalen. Om dit te achterhalen maakt u een uitdraai van uw backlinks in bijvoorbeeld Majestics of Open Site Explorer en pakt u de lijst met ‘TargetURL’. Deze lijst kopieert u vervolgens weer in Screaming Frog, zoals hierboven beschreven. Hierna kunt u specifiek de links bekijken die een statuscode 404 of 301 hebben. Kijk vervolgens naar de kwaliteit van de backlink en bepaal of het de moeite waard is om deze te laten aanpassen.

Ga aan de slag en deel de resultaten
Zoals u ziet zijn er nogal wat stappen die u kunt ondernemen om uw website nog verder te optimaliseren  en met name de laadtijd te verbeteren. Ik ben benieuwd welke stappen u wellicht al heeft ondernomen of gaat ondernemen en wat het resultaat hiervan was.

Esther de Pooter is seo-consultant bij Tribal Internet Marketing.
Bron: Moz.com.


Gerelateerde artikelen: