Twinkle | Digital Commerce

Toekomstscenario’s voor e-tailing: 4 mogelijke ontwikkelingen

2017-05-27
180101
  • 4:21

Deutsche Post DHL heeft op 20 mei een studie gepresenteerd over de rol die de elektronische detailhandel zal spelen in het leven van mensen in het jaar 2025. Aan de hand van vier toekomstscenario's beschrijft de Global E -Tailing 2025 study hoe internationale online retailing het consumentengedrag en dus de wereld van de detailhandel als geheel zal veranderen. Daarbij komen ook de uitdagingen naar voren waarmee de logistieke sector zal worden geconfronteerd.

Tekst: Ewout H. Blaauw

De vier verkennende toekomstscenario's zijn ontwikkeld op basis van een globale visie op middellange termijn; zij zijn niet bedoeld om nauwkeurig de toekomst te voorspellingen. Integendeel, met de beschrijving van deze toekomstige scenario's voor het jaar 2025 heeft de studie tot doel een dialoog over de toekomst van de elektronische detailhandel en de gevolgen voor de logistieke sector te initiëren.

Deze blik naar de toekomst is ingegeven door een aantal essays en ook door interviews van en met specialisten uit de logistiek en detailhandel. De primaire focus ligt op de trends en ontwikkelingen die nu reeds duidelijk zichtbaar zijn en die in de loop van de komende elf jaar een groeiende invloed zullen hebben op consumentengedrag , detailhandel en logistiek. De studie onderzoekt ook een aantal toekomstgerichte best practices die al door Deutsche Post DHL zijn geïmplementeerd en die de mogelijkheden tonen van elektronische detailhandel voor de logistieke sector .

De scenario's
Scenariodenken is een ideaal middel om alternatieve visies op de toekomst te ontwikkelen. Het doel is om verbeelding te stimuleren en nieuwe perspectieven op te roepen. De scenario's zijn niet alleen een extrapolatie van de huidige situatie naar de toekomst; ze houden bewust rekening met veranderingen en discontinuïteit. Daarmee maken de zeer uiteenlopende toekomstscenario's ons bewust van mogelijke veranderingen in het ondernemingsklimaat. Ze nodigen de lezer uit om de bijbehorende risico's en kansen af te wegen, evenals bijpassende strategieën en mogelijke acties. Het resultaat is een waardevolle mentale oefening en een tot nadenken stemmende evaluatie van mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Scenario 1: hybride consumentengedrag en een convergerende detailhandel
Tegen de achtergrond van een gematigde economische groei heeft de prestatiegerichte maatschappij zich stevig gevestigd. In veel van de ontwikkelde economieën , zoals Australië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk , zijn de sociale tegenstellingen toegenomen. De technologische vooruitgang is gematigd. Smartphones en tablets zijn nog steeds onze constante metgezellen. Ze hebben flexibele schermen die kunnen worden uitgerold, gevouwen en opgeklapt. Interactieve displays zijn alom aanwezig en dienen als interfaces naar de virtuele wereld. Retailbedrijven bieden hun producten online en in stationaire winkels aan, multichannel retailing is ingeburgerd. In veel gevallen hebben winkels de functie van showrooms waar klanten de goederen kunnen ' beleven '. Snelle levering op welke locatie dan ook is een standaard service. Voor wie het zich kan veroorloven, is gemak een keuzebepalende factor bij het winkelen. Maar voor de overgrote meerderheid van de mensen is de prijs uiteindelijk nog steeds het belangrijkste.

Scenario 2: zelfpresentatie in virtuele gemeenschappen
Er heerst voorspoed. Voor het eerst in de geschiedenis heeft zich wereldwijd een middenklasse ontwikkeld met een sterke koopkracht. Dit gaat gepaard met een verschuiving in ons waardenpatroon, met een nadruk op vrije tijd in plaats van op werk. Zelfontplooiing en individuele leefstijlen zijn belangrijker dan succes in een baan. Trends worden voornamelijk ingegeven door internationale lifestyle communities. Ze hebben een sterke invloed op het koopgedrag van brede lagen van de bevolking. Kleine, innovatieve online retailing platforms bedienen de verschillende communities, terwijl de grote online retailers en platforms zorgen voor de mainstream markt. Stationaire detailhandel is voornamelijk gericht op het funshoppen. Draagbare technologie is een standaard onderdeel van het dagelijks leven en gericht op het meten en optimaliseren van het eigen handelen - in relatie tot voeding of fitness bijvoorbeeld - en het voortdurend uitwisselen van informatie en ervaringen. Door de hausse in online retailing is het volume aan goederen dat door de logistieke bedrijven wordt vervoerd aanzienlijk toegenomen. Om een volledig dichtslibben te voorkomen gelden in stedelijke agglomeraties strenge regels voor de levering van goederen.

Scenario 3: kunstmatige intelligentie in de digitale retailwereld
De belangrijkste drijvende kracht achter de wereldeconomie is de dynamiek en de innovatieve kracht van informatietechnologie. Mensen leven in een hoogontwikkelde digitale cultuur . Databrillen, slimme contactlenzen en andere draagbare apparaten zijn onmisbare onderdelen geworden van het dagelijks leven. Intelligente avatars dienen als virtuele shopping-adviseurs. Vaak opereren ze autonoom en doen zelf de aankoop van alledaagse goederen. Webwinkels passen hun aanbiedingen in real time aan klantprofielen aan; de avatars leggen interessante producten in personal shopping hubs voor aan hun gebruikers. Stationaire winkels en showrooms van online winkels werken met simulaties die zijn toegesneden op de eisen van de klant. Levering op dezelfde dag is de gangbare praktijk in grote steden. Retailers en logistieke bedrijven kunnen de vraag vaak voorspellen op basis van nauwkeurige klantgegevens. Ze sturen goederen - in sommige gevallen via geautomatiseerde oplossingen zoals drones - nog voordat de klant ze heeft besteld.

Scenario 4 : gedeeld gebruik in een geregionaliseerde retaillandschap
De wereldeconomie stagneert. Handelsbelemmeringen en hoge energie- en grondstofprijzen hebben geleid tot een regionalisering van de economie. Mensen kopen lokaal . Bij het winkelen, draait het om duurzaamheid en zuinigheid. Huren en delen zijn veel gehanteerde modellen. Het belang dat mensen hechten aan persoonlijk bezit is sterk afgenomen. Beschikbaarheid is wat echt belangrijk is. Grote online portals zijn voornamelijk bezig met leasing. Op regionaal en lokaal niveau is er sprake van ruilhandel, georganiseerd via kleinere online platforms. Elektronische apparatuur en consumptiegoederen zijn modulair opgebouwd, zodat hun levensduur kan worden verlengd. Dit vergemakkelijkt zowel reparatie als onderhoud. Naast de traditionele bezorgfuncties, biedt het merendeel van de logistieke bedrijven diensten ten behoeve van reserveonderdelen en reparaties.

Ewout H. Blaauw is directeur communicatie bij DHL Nederland.