Twinkle | Digital Commerce

Shopping2020 gaat verder met 9 actieprogramma’s

2017-11-08
180101
  • 2:34

Shopping2020, het onderzoeksprogramma over de toekomst van online winkelen, krijgt een concreet vervolg. Uit de rapporten van de expertgroepen zijn 4 strategieën en 9 acties gedefinieerd. De ontwikkeling van een X-border platform voor verkopen over de grens is er één van.

In het afgelopen jaar leverden 18 branche- en belangenverenigingen, 460 experts en 6 kennispartners samen 19 rapporten op over de ontwikkeling van consumentenbestedingen. In de zogenoemde synthese van Shopping2020, voor een belangrijk deel samengesteld door adviesbureau McKinsey & Company, zijn de bevindingen van de verschillende expertgroepen omgezet in strategische kansen en actieprogramma’s.  

De strategieën en daarbij behorende acties vindt u hieronder:

1) Naadloze klantbeleving creëren
‘Met name Amerikaanse partijen als Apple en Amazon zijn briljant in het creëren van een naadloze online & offline klantbeleving’, verklaart Jorij Abraham, programmamanager van Shopping2020. ‘Middels de actieprogramma’s e-ID en 1-klik-aankoop willen we dezelfde infrastructuur voor het Nederlandse bedrijfsleven creëren als waarover deze Amerikaanse grootmachten al jaren beschikken. Maar ook de winkelstraat moet op de schop in nauwe samenwerking met brancheverenigingen en gemeentes via het actieprogramma De Nieuwe Winkelstraat.’

2) Nederland als e-vestigingsland positioneren
In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken wordt als onderdeel van het programma Digital Gateway to Europe een long list opgesteld van bedrijven die benaderd gaan worden om zich in Nederland te vestigen. Dit moet niet alleen werkgelegenheid opleveren, maar ook een instroom van kennis en talent waar andere Nederlandse bedrijven weer van kunnen profiteren. Daarnaast zal een e-Accelerator programma worden opgezet om juist start-ups op het gebied van e- en m-commerce voor Nederland te werven en te behouden.

3) Cross-border e-commerce stimuleren
De verschuiving naar een mondiale (e-)commerce markt biedt veel kansen voor het bedrijfsleven, maar er moeten ook nog veel barrières beslecht worden volgens de experts. Het actieprogramma Gelijk & simpel speelveld richt zich op het verder ontwikkelen van een gelijke, eerlijke en simpele set van regels, ongeacht kanaal of platform, zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
Om Nederlandse ondernemers het makkelijker te maken om cross border te gaan, zal aan de markt worden gevraagd een X-border platform te ontwikkelen. Via dit platform moeten Nederlandse bedrijven straks aan de hele wereld kunnen verkopen, waarbij ook aan internationale financiële en juridische verplichtingen wordt voldaan.

4) Duurzame groei faciliteren
In het actieprogramma Voetafdruk Online Handel zal worden onderzocht wat de ecologische voetafdruk van e-commerce is en hoe deze verlaagd kan worden. Advertising 2020 ten slotte heeft als doel nieuwe richtlijnen voor de zelfregulatie van advertenties te ontwikkelen, rekening houdend met trends als social media, nieuwe technologie en internationalisatie van de markt.

Handboek en academy
Op 12 juni 2014 vindt de aftrap van de actieprogramma’s van Shopping2020 plaats. Doel is ‘de uitvoering van de gedefinieerde acties voor BV Nederland en het hands-on ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven’. Dit gebeurt onder meer door het uitwerken van het Wiki-Handboek Shopping2020 met expertgroepen. Daarnaast wordt vanuit Shopping2020 de e-Academy opgericht, die professionalisering en deskundigheidsbevordering van bedrijven en hun medewerkers tot doel heeft.
 
NB: Op de Multichannel Conference is aanstaande woensdag een speciaal theater ingericht rondom Shopping2020. Zo presenteert programmamanager Jorij Abraham de highlights van het onderzoeksprogramma en bespreekt hij de opzet van het actieprogramma.