Twinkle | Digital Commerce

Detailhandel Nederland is ‘oneerlijke concurrentie’ webwinkels beu

2017-11-08
274100
  • 1:32

Detailhandel Nederland roept de overheid op om ‘keihard’ op te treden tegen webwinkeliers die bestemmingsregels omzeilen en producten bijvoorbeeld fysiek verkopen op industrieterreinen. ‘Door deze oneerlijke concurrentie staat sommige ondernemers het water aan de lippen.’

Detailhandel Nederland hield met Oneerlijkeconcurrentie.nl al een site in de lucht met informatie en de mogelijkheid melding te maken van oneerlijke praktijken. ‘Die site is vernieuwd’, laat woordvoerster Suzanne van de Graaf weten aan Twinkle. ‘Voortaan zijn er bijvoorbeeld ook voorbeeldbrieven aan gemeenten te downloaden.’

Volgens Van de Graaf ondervinden steeds meer detaillisten ernstige hinder van de oneerlijke concurrentie van webwinkeliers. Daarbij gaat het onder meer om online ondernemers die zonder toestemming op industrieterreinen goederen fysiek aan consumenten verkopen of om webwinkeliers die tijdelijke verkooppunten vanuit hotels of partycentra opzetten. Detailhandel Nederland keert zich ook tegen groothandels die aan particulieren verkopen.

'Niks tegen webshops'
‘Er zijn voorbeelden van winkeliers die de omzet met 50 procent zagen teruglopen doordat webwinkeliers feitelijk de regels overtraden en die vervolgens failliet zijn gegaan’, aldus Van de Graaf. ‘De regels blijken niet voor iedereen in dezelfde mate te gelden en daar keren we ons tegen. We hebben absoluut niks tegen webshops, ook niet tegen webshops die fysiek actief zijn, maar het moet wel eerlijk gaan.’

Nekslag
In een bericht op zijn site laat Detailhandel Nederland weten dat bestemmingsplannen ‘te vaak’ niet worden gehandhaafd of dat er onzorgvuldig op wordt toegezien. Als er onduidelijkheden bestaan bij de handhaving zouden gemeenten het detailhandels- en ruimtelijk beleid moeten aanpassen. Uit het bericht: ‘Oneerlijke concurrentie kan de nekslag betekenen voor de winkeliers die zich wél aan alle voorschriften en regels houden en verergert daarmee de winkelleegstand in winkelgebieden.’

Actieplan
Detailhandel Nederland publiceerde vorige week een actieplan voor de detailhandel. Daarin wordt de overheid opgeroepen een visie op e-commerce te ontwikkelen.