Twinkle | Digital Commerce

Omgekeerde bewijslast cookies van kracht

2017-05-27
1000750

Op 1 januari is een amendement op de zogenoemde cookiewet in werking getreden. Juridisch gezien bevatten tracking cookies voortaan persoonsgegevens, waardoor ook niet-klanten van webwinkels een beroep kunnen doen op de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
 
Tracking cookies worden onder meer gebruikt om surfgedrag te monitoren en om bijvoorbeeld te voorkomen dat bezoekers meerdere keren dezelfde advertentie krijgen voorgeschoteld. Met het inwerkingtreden van het 'amendement van Bemmel' worden deze cookies nu geacht persoonsgegevens te bevatten, tenzij site-eigenaren het tegendeel bewijzen.
 
Profielen
CBW-Mitex legt zijn leden uit dat het veelbesproken amendement Van Bemmel een (weerlegbaar) rechtvermoeden bevat: het plaatsen van tracking cookies staat gelijk aan het verwerken van persoonsgegevens. Webwinkeliers die deze cookies gebruiken moeten daarmee voldoen aan de WBP, waarin onder andere het recht op inzage en correctie is verankerd. De regels gelden al bij geregisteerde klanten en nieuwsbriefabonnees, maar ook andere bezoekers kunnen voortaan bijvoorbeeld informatie opvragen over aangemaakte profielen.

Cookiebestand aanmelden bij CPB
CBW-Mitex, de brancheorganisatie voor ondernemers in wonen, mode, schoenen en sport, maant retailers die tracking cookies inzetten hun cookiebestand aan te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Daarbij moeten ze onder meer omschrijven met welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt. Wie tracking cookies gebruikt zonder daarbij persoonsgegevens te verzamelen, moet dat aantonen door de gegevensverwerking van cookies nauwgezet te omschrijven.

Versoepeling
Het amendement Van Bemmel komt bovenop het informatie- en het toestemmingsvereiste uit de in juni geïmplementeerde cookiewet. Minister Kamp liet vorige week weten de regels onder voorwaarden te willen versoepelen waar het gaat om first party cookies voor webstatistieken.