Twinkle | Digital Commerce

Albert Heijn Pick Up Point in Heemstede mag open blijven

2017-11-08
180101
  • 2:02

Het eerste afhaalpunt voor online bestelde boodschappen van Albert Heijn mag open blijven. Die uitspraak heeft de Raad van State vanmiddag gepubliceerd. Het betreft geen voorlopige voorziening, waarom werd gevraagd, maar een definitief oordeel.

De gemeente Heemstede verleende afgelopen zomer een vergunning aan Albert Heijn voor de realisatie van zijn eerste Pick Up Point, aan de Cruquiusweg in de gelijknamige plaats. Dreef Beheer, het vastgoedbedrijf achter supermarktketen Dekamarkt, maakte daar bezwaar tegen.

Bezwaar te laat, niet te laat
Het bezwaar van Dreef Beheer werd op 30 oktober, twee dagen voor de opening van het afhaalpunt, niet ontvankelijke verklaard omdat het te laat was ingediend. Maar de voorzieningenrechter verklaarde het beroep tegen die verklaring vervolgens gegrond; volgens de rechter kon Dreef Beheer
niet worden aangerekend dat het bezwaar te laat was ingediend, omdat de publicatie van de omgevingsvergunning ‘geen vermelding bevatte van de aard van de af te halen goederen of de naam van Albert Heijn’. Kort gezegd: Dreef Beheer had niet kunnen weten wat de precieze plannen waren.

Definitieve uitspraak
De Raad van State werd vervolgens gevraagd zich over de zaak te buigen en een voorlopige voorziening te treffen. Als die zou worden toegewezen, zou dat beteken dat Albert Heijn geen gebruik meer mag maken van de verstrekte vergunning. De zaak werd ter zitting behandeld op 20 december jongstleden. Omdat de Raad van State geen toegevoegde waarde ziet in nader onderzoek in de zaak, is besloten geen voorlopige voorziening te treffen, maar een definitieve uitspraak te doen in de hoofdzaak. Die is zojuist gepubliceerd.

Toch te laat
De Raad constateert dat in juli al voldoende duidelijk was welke activiteiten onderwerp waren van de vergunning. In de publicatie daarover in huis-aan-huisblad de Heemsteder stond dat de vergunning werd verleend voor ‘het wijzigen van de functie winkel/kantooropslag naar station voor afhaal van goederen op het perceel’, aldus de Raad van State. Dat het om Albert Heijn ging werd niet expliciet vermeld, maar dat is volgens de Raad niet relevant. Dreef Beheer is dus te laat met zijn bezwaar en daarmee is de kous af.

Geen garanties
De uitspraak over de situatie in Heemstede geeft Albert Heijn enige lucht, maar geen garanties over de juridische kant van zijn afhaalpunten; de bestemmingsplannen en de interpretaties daarvan verschillen per gemeente, laat staan de procedurele gang van zaken daaromtrent. Albert Heijn heeft inmiddels Pick Up Points in Heemstede, Naarden en Tilburg, maar het bedrijf wil er dit jaar nog veel meer openen.