Twinkle | Digital Commerce

HBD-heffing verdwijnt in 2014

2017-05-27
180101
  • 0:53

‘De product- en bedrijfschappen worden opgeheven’, staat letterlijk in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Een definitief einde aan het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), waar webwinkeliers verplicht aan afdragen, is nabij.

Het voortbestaan van het HBD is al lange tijd onzeker. Het bedrijfschap houdt zelf ook al enige tijd rekening met een naderend eind, getuige een interview dat Twinkle een half jaar geleden had met voorzitter Elrie Bakker-Derks.

Publieke taken
Publieke taken die nu binnen de product- en bedrijfschappen ofwel de publiekrechtelijke organisatie (PBO) worden uitgevoerd, worden vanaf 2014 ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Voor de uitvoering van deze taken wordt 31 miljoen euro aan de begroting van het ministerie toegevoegd. De PBO's en de PBO-heffing worden afgeschaft.

Voor eigen rekening
Over de toekomst zonder PBO's meldt het regeerakkoord verder: ‘Ondernemers kunnen ervoor kiezen de andere taken als voorlichting, promotie en belangenbehartiging voor eigen rekening uit te voeren, bijvoorbeeld in een brancheorganisatie.’