Twinkle | Digital Commerce

Ecommerce Europe live met website

2017-11-11
144112
  • 1:34

De nieuwe koepelorganisatie voor Europese e-commerce heeft zijn entree gemaakt op internet. Ecommerce Europe, de naam waaronder de belangenclub verder gaat, wil zich de komende tijd richten op lobby rond wet- en regelgeving, e-logistics en e-payments.

Voorzitter Marc Lolivier benoemt de speerpunten in het katern van Thuiswinkel.org, te vinden in het nieuwe nummer van Twinkle (4-2012). Lolivier is tevens directeur van het Franse Fevad, één van de zeven nationale belangenverenigingen die de koepel in februari oprichtten.

Ook organisaties uit België, (BeCommerce), Denemarken (FDIH), Italië (Netcomm), Noorwegen (Distansehandel Norge) en Zweden (Svensk Distanshandel) zijn vanaf de oprichting betrokken. Andere belangenorganisaties kunnen zich na een ballotageproces aansluiten bij Ecommerce Europe, twee maanden geleden nog opgericht als E-commerce Association Europe. Daarnaast wordt gebouwd aan een netwerk van businesspartners.

Lobby
Over de Brusselse lobby rond wet- en regelgeving zegt Lolivier: ‘Met name het punt van privacywetgeving heeft onze speciale aandacht. Inzet is om een goede balans te krijgen tussen enerzijds consumentenbescherming en anderzijds de verdere ontwikkeling van internet mogelijk te maken.’

E-logistics
Over e-logistics laat Lolivier optekenen dat de markt op dit moment vrij versnipperd is, en vaak afgebakend tot de landsgrenzen. ‘Samen met de marktpartijen en cross border webwinkels willen we inventariseren wat er nodig is voor een kwalitatieve Europese logistiek.’

E-payments
Over de e-payments zegt Lolivier tot slot: ‘Europese betaalstandaarden zijn de sleutel voor de ontwikkeling en verdere groei van cross border e-commerce, We willen beginnen met het in kaart brengen van de verschillende nationale systemen en de nationale betaalgewoonten. Natuurlijk kijken we met belangstelling naar het Nederlandse succes van iDeal. Persoonlijk geloof ik in de toekomst van mobiel betalen. Ook daarvoor zijn Europese standaarden nodig.’

Opmaat tot keurmerk
Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, liet rond de oprichting van Ecommerce Europe weten dat de koepel de opmaat kan zijn voor een Europees keurmerk voor webwinkels.