Twinkle | Digital Commerce

CBS: verkoop op afstand weer in de lift

2017-11-08
400300
  • 1:43

Nederlandse verkopers op afstand zijn 2012 goed begonnen. Het CBS becijferde dat hun omzet in januari en februari met 7,9 procent is gegroeid, terwijl de inkomsten afgelopen december slechts 0,3 procent hoger uitkwamen dan een jaar eerder.

Winkeliers die het gros van hun producten op afstand verkopen, zoals postorderbedrijven en webwinkels, realiseerden over heel 2011 een omzetplus van 4,7 procent (versus 14,6 procent in 2010). De groei nam naarmate het afgelopen jaar vorderde af: was het hele laatste kwartaal nog goed voor 1,4 procent meer omzet, december scoorde een plusje van slechts de genoemde 0,3 procent.

Weg omhoog weer gevonden
Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de weg omhoog dit jaar weer is gevonden. Afgelopen januari lagen de inkomsten 6,8 procent hoger dan in januari 2011, februari was goed voor een plus van 9,2 procent. Daarbij moet worden aangetekend dat februari in dit schrikkeljaar een dag meer telde dan vorig jaar.

Stuk beter dan fysieke retail
De inkomstengroei van verkopers op afstand ligt hoe dan ook veel hoger dan die van de hele detailhandel. De algehele groei van 0,9 procent voor januari en februari (plus 4,4 voor voedings- en genotsmiddelenwinkels, minus 2,4 voor non-foodwinkels) is overigens alleen te danken aan hogere prijzen. Het bijbehorende volume, dus het aantal verkochte producten, nam af.

Nieuwkomers
Het aantal verkopers op afstand groeide vorig jaar sterk. In 2011 schreven zich 7.300 nieuwkomers in bij de Kamer van Koophandel (KvK), terwijl 3.700 ondernemers zich uitschreven. Bij de KvK staan nu circa 24.500 detaillisten ‘via postorder en internet’ geregistreerd. Niet opgenomen in die cijfers (noch in die van het CBS ) zijn fysieke winkeliers met webwinkel en buitenlandse online retailers die in ons land actief zijn.

Thuiswinkel Markt Monitor
Het CBS communiceert geen concrete omzetcijfers bij de gepubliceerde groeipercentages. De Thuiswinkel Markt Monitor, in opdracht van Thuiswinkel.org opgesteld door Blauw Research en GfK Retail & Technology, becijferde de Nederlandse online consumentenbestedingen (inclusief diensten) in 2011 op bijna 9 miljard euro, 9 procent meer dan in 2010.