Twinkle | Digital Commerce

Websitebouwer haalt webshop offline. Mag dat?

2017-05-27
643435

Als webwinkelier heeft u met veel juridische vraagstukken te maken. Daarom beantwoordt Steven Ras, ICT-jurist bij ICTRecht, in deze rubriek concrete lezersvragen om u zo goed mogelijk door het doolhof van wet- en regelgeving te leiden.
 
Tekst: Steven Ras

De lezersvraag van deze maand is: ‘Ik heb een webwinkel laten bouwen bij bedrijf x. Dit bedrijf verzorgt ook de hosting en het onderhoud van mijn webwinkel. Met het uitvoeren van updates heeft het bedrijf diverse fouten gemaakt. Ik ben gestopt met het betalen van de maandelijkse onderhoudsfee. Nu dreigt het bedrijf mijn webwinkel offline te halen. Kunnen zij dit zomaar doen? De hosting en overige facturen heb ik voldaan.’

Bij een dergelijk geschil dient u het bedrijf eerst in gebreke te stellen, omdat zij de dienstverlening niet correct zijn nagekomen. De updates zijn niet goed uitgevoerd en dat kan een grond zijn om de betalingen aan bedrijf x op te schorten. Het kan zijn dat dit opschortingsrecht, wat u op grond van de wet heeft, contractueel is uitgesloten. Dit zult u dan ook moeten controleren. Als er niets in het contract staat, dient u het bedrijf een redelijke termijn te geven om alsnog aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Als zij de diverse fouten hebben hersteld, moet u de rekening gewoon weer betalen. Het kan ook zijn dat u schade heeft geleden door de foute updates. In dat geval moet u schadevergoeding vorderen. Maar dat neemt niet weg dat u uw rekeningen na herstel van de oorspronkelijke fout niet meer hoeft te betalen.

Aparte dienst
Het hosten van uw webwinkel kan worden gezien als een aparte dienst en wordt, in deze kwestie, ook apart gefactureerd dan wel gespecificeerd. Het is bedrijf x niet toegestaan uw webwinkel uit de lucht te halen. Sterker nog; als ze dat doen, zouden ze schadeplichtig kunnen zijn. De betalingen voor hosting zijn namelijk door u voldaan en wil bedrijf x het recht hebben om u af te sluiten, dan zal er voldoende samenhang moeten zijn tussen de afspraken over onderhoud en hosting. Dat lijkt in dit geval niet zo.

Verschillende dienstverleners
Afname bij een dienstverlener heeft diverse voordelen. Maar de bedrijfscontinuïteit kan wel in gevaar komen als de afspraken niet helder op papier staan of als de leverancier te eenzijdige voorwaarden hanteert. Het advies is dan ook om hosting en de bouw van een webwinkel bij twee verschillende dienstverleners af te nemen. U kunt uw bouwer wel toegang verschaffen tot de hosting, maar het beheer staat onder uw toezicht en de apparatuur wordt direct door u van een andere partij gehuurd of is in uw eigendom. Met deze opzet is het voor uw webbouwer in geval van een geschil niet mogelijk om de dienstverlening stop te zetten vanwege wanbetaling.

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 1-2012.

NB: U kunt Twinkle voortaan ook lezen op de iPad, via de applicatie van Tablisto. Ter introductie is het eerste nummer gratis.