Twinkle | Digital Commerce

Belangrijk: ook telefonische opzegging deugdelijk registreren

2017-11-11
626461
  • 2:16

Wanneer u telefonisch overeenkomsten sluit moet u, nu de Wet van Dam van kracht is, de consument ook de mogelijkheid geven de overeenkomst telefonisch weer op te zeggen. Een mondelinge overeenkomst – en ook een mondelinge opzegging – is echter lastig te bewijzen.

Daarom is het dus erg belangrijk om het bewuste telefoongesprek op te nemen en te bewaren zodat u de overeenkomst of de opzegging later kunt bewijzen. Dat het niet alleen belangrijk is het verkoopgesprek op te nemen waarin de consument aangeeft dat hij het abonnement wil afsluiten - zoals veel gebeurt bij bedrijven die aan telefonische verkoop doen - bewijst een recente uitspraak van de rechtbank Haarlem. Hierin heeft de rechter namelijk bepaald dat telefonische opzeggingen ook deugedelijk moeten worden geregistreerd.

Oxxio-klant
Energiebedrijf Oxxio was in 2009 een telefonische overeenkomst aangegaan met een consument voor de levering van gas en elektriciteit. Van het verkoopgesprek is een voice log gemaakt waarin de klant onder andere akkoord is gegaan met de levering van gas en elektriciteit door Oxxio en automatische incasso. De nieuwe Oxxio-klant heeft zich na het beëindigen van de telefoongesprek echter achter de oren gekrabd en zich bedacht. Dit met als gevolg dat zij een dag later weer contact heeft opgenomen met Oxxio om aan te geven dat ze wilde afzien van de overeenkomst.

Stornering
De consument was in de veronderstelling dat de opzegging goed was aangekomen (ze kreeg bijvoorbeeld geen welkomstpakket meer toegestuurd), totdat echter toch geld van haar rekening werd afgeschreven door Oxxio. Deze bedragen heeft de klant meteen gestorneerd. Zij had de overeenkomst immers opgezegd dus Oxxio hoefde helemaal geen elektriciteit en gas meer aan haar te leveren. Oxxio was het hier niet mee eens en uiteindelijk zijn partijen bij de rechter gekomen.

Telefonische opzegging
Oxxio stelde zich ter zitting op het volgende: bij het bedrijf was geen telefonische opzegging bekend, dus het mocht ervan uitgaan dat het bedrijf het gas en de elektriciteit gewoon aan de klant moest leveren en dat de klant de kosten hiervan (zo'n 650 euro) gewoon moest betalen. Oxxio kon deze telefonische opzegging alleen niet bewijzen. Het had het gesprek waarin de klant haar overeenkomst had opgezegd namelijk niet opgenomen. De rechter oordeelde toen dat 'nu Oxxio zich bedient van telefonische contractsluiting met voice logs als bewijs zij er ook voor zorg dient te dragen dat ook de mondelinge opzeggingen deugdelijk worden geregistreerd'. Oxxio kan nu dus fluiten naar zijn geld.

Wijze les
Laat dit een wijze les voor u zijn wanneer klanten bij u ook hun overeenkomsten telefonisch kunnen opzeggen. Wanneer u van geen enkele klant die telefonisch opzegt bijhoudt dat deze heeft opgezegd (bijvoorbeeld door het opnemen van het gesprek of het versturen van een brief), kunt u niet snel hard maken dat u terecht diensten blijft aanbieden en betalingen blijft innen.