Twinkle | Digital Commerce

Heeft de uitspraak L'Oréal vs. eBay gevolgen voor de webwinkelier?

2017-11-11
254186
  • 2:27

Het staat al enige dagen - vooral in de juridische wereld - in het middelpunt van de belangstelling: de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een Engelse rechtszaak tussen parfummerk L'Oréal en veilingsite eBay. Heeft de uitspraak gevolgen voor u als webwinkelier?

De Engelse rechter wilde een principiële uitspraak van deze hoogste Europese rechtbank en had daartoe aan het hof tien vragen voorgelegd over het Europese merkenrecht. Met de beantwoording van de vragen van de rechter legt deze hoogste Europese rechtbank een aantal Europese regels uit met betrekking tot het merkenrecht en geeft hij de nationale rechters aanwijzingen over hoe zij deze regels dienen te interpreteren. De uitspraak van het Hof is een belangrijke uitspraak voor alle online handelsplaatsen.

Actieve rol
De vragen kwamen er kort gezegd op neer dat de Engelse rechter wilde weten of L'Oréal eBay aansprakelijk kan stellen voor de inbreuken die door derden (de adverteerders) op het platform worden gepleegd - verkoop van proefmonsters, producten zonder verpakking en parallelimport - op de (merk)rechten van L'Oréal. Het Hof oordeelde dat dit het geval is wanneer eBay een actieve rol heeft bij de plaatsing van de advertenties en/of het optimaliseren van de wijze waarop de advertentie wordt getoond. Het is nu aan de Engelse rechter te bepalen of eBay deze actieve rol heeft en of L'Oréal haar dus aansprakelijk kan stellen.

De gemiddelde webwinkelier
Maar wat voor de gevolgen heeft deze uitspraak eigenlijk voor de gemiddelde webwinkelier? Hier kan ik kort over zijn: eigenlijk geen. Nu.nl kopte gisteren dan wel met 'webwinkels aansprakelijk bij verkoop nepartikelen', maar dit is eigenlijk altijd al zo geweest. Wanneer je nepartikelen verkoopt pleeg je altijd merkinbreuk waartegen de merkhouder kan optreden.

Merkrecht uitgeput
Hetzelfde is het geval met import van merkproducten van buiten de Europese Economische Ruimte. De merkhouder kan tegen de verkoop van deze producten optreden omdat het merkrecht op deze producten nog niet is 'uitgeput'. Een product dat in Mexico - voor een lagere prijs - rechtmatig in het handelsverkeer is gebracht, dit wil zeggen volgens de officiële distributiekanalen, mag niet worden ingevoerd in Nederland omdat op dat product het merkrecht in Nederland nog niet is uitgeput. Dit is anders wanneer een product in België of elders in de EU op de markt is gebracht. Dan kan het product zonder problemen in Nederland worden ingevoerd.

Dit alles komt in de uitspraak naar voren, maar is dus niet nieuw. Dit gold altijd al voor webwinkels en webwinkels waren hier dus altijd al door de merkhouder op aan te spreken. Ook de webwinkeliers die via eBay hun producten aanbieden.

Aansprakelijkheid uit bemoeienis
Het nieuwe aan deze uitspraak is echter dat eBay nu ook zélf - indien aan bepaalde omstandigheden wordt voldaan - aansprakelijk kan worden gesteld. Deze uitspraak kan dus wel gevolgen hebben voor Marktplaats en andere websites die bestaan uit content van derden en de manier waarop zij hun diensten aanbieden. Uit deze uitspraak blijkt namelijk eens temeer dat hoe groter de bemoeienis van de houder van het platform met het platform is, des te groter zijn aansprakelijkheid.