Twinkle | Digital Commerce

PAN komt met 'levende' gedragscode voor affiliatebranche

2017-05-27
230208
  • 1:44

Het Platform Affiliate Marketing (PAN) heeft een gedragscode opgesteld voor de affiliatemarketingbranche in Nederland. Het gaat om een 'levend document', dat steeds zal worden aangepast. PAN koppelt sancties aan overtreders van de regels.

PAN werd twee jaar geleden opgericht door Daisycon / Paxz, M4N, Tradedoubler en Zanox. De vier netwerken hebben voor zichzelf een aantal regels opgesteld, zoals het zorgen voor transparantie in het volgen van transacties of het bieden van financiële stabiliteit.

Afspraken
Maar de gedragscode strekt verder. Uit een bericht op de site van het platform: ‘Anderzijds zijn er afspraken gemaakt om er op toe te zien dat adverteerders, affiliates en bureaus zich aan de spelregels houden. Van adverteerders wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij gerealiseerde transacties op tijd beoordelen. Van affiliates wordt onder andere gevraagd dat zij enkel volgens de afspraken van het affiliateprogramma advertentiemateriaal plaatsen.’

Aan het niet naleven van deze regels koppelt het PAN diverse sancties. ‘Het bestuur kan bijvoorbeeld overgaan tot het informeren van overige leden en het staken van de dienstverlening aan de betrokken partij.’

Ambitie PAN
Over de ambities van PAN zegt voorzitter Thomas Joosten: ‘Het oprichtingsjaar stond in het teken van het opstellen van spelregels voor affiliatemarketing en het leggen van een structurele basis waarin we in de toekomst regels kunnen opstellen, handhaven en aanscherpen. Onze plannen voor 2012 zijn om het platform uit te breiden en de gedragscode toe te passen op de branche.’

PAN benadrukt dat de gedragscode een werkdocument is, dat dus nog zal worden aangepast. Voor aspirant-leden, andere affiliatenetwerken dus, heeft het platform aanstaande maandag een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarover u hier meer info vindt.

Samenvatting
Een samenvatting van de door PAN opgestelde gedragscode vindt u hieronder (via MarketingFacts):

NB: Volgende week vindt de Affiliate Dag plaats in De Fabrique bij Utrecht, waar netwerken, publishers en affiliates samenkomen.