Twinkle | Digital Commerce

Voorwaarden van Tommy Teleshopping in zijn geheel niet geldig

2017-11-11
544525
  • 2:33

De Consumentenbond heeft Tommy Teleshopping gevraagd haar algemene voorwaarden aan te passen omdat deze onredelijke bepalingen zouden bevatten. Ik was bij het lezen van het bericht (zie ook hier) uiteraard meteen nieuwsgierig.

Ik kwam tot de conclusie dat er wel meer niet helemaal goed gaat in de voorwaarden én op de website van Tommy Teleshopping.

De Consumentenbond signaleert in haar bericht allereerst drie belangrijke onredelijk bezwarende bepalingen in de voorwaarden. Klanten krijgen hun geld bij een retournering te laat terug, klanten worden doorverwezen naar de fabrikant om hun garantie af te dwingen en Tommy Teleshopping mag de overeenkomst ontbinden wanneer zij niet in staat blijkt het door de klant bestelde product te leveren.

Verzend- en afhandelingskosten
Dit zijn echter niet de enige bepalingen uit de voorwaarden die in strijd zijn met de wet. In het geval van een retournering wordt het door de klant betaalde geld niet enkel binnen een te lange termijn (maximaal 56 dagen in plaats van de wettelijke 30 dagen) teruggestort, op dit bedrag worden ook nog de verzend- en afhandelingskosten in mindering gebracht. Iets wat ook niet is toegestaan. De klant moet namelijk ook de verzendkosten van de heenzending en eventuele kosten van de betaalprovider terugbetaald krijgen.

Zichttermijn
Verder wordt er in de voorwaarden bepaald dat geschillen alleen kunnen worden voorgelegd aan de rechter te Lelystad en worden er mededelingen gedaan over het herroepingsrecht ('de zichttermijn') waarbij vraagtekens kunnen worden gezet. Hier zal ik echter niet verder op ingaan, het is al duidelijk genoeg dat de voorwaarden op het randje van de toelaatbaarheid balanceren.

Vernietigen
Consumenten kunnen in het geval dat er sprake is van een onredelijke bepaling in algemene voorwaarden, deze bepaling vernietigen. Dit betekent dat zij zich zelf tot Tommy Teleshopping dienen te richten met de mededeling dat die specifieke bepaling naar hen toe niet geldt. Voor andere klanten blijven de voorwaarden, indien ze niet door Tommy Teleshopping worden aangepast én de klant zich ook niet op de onredelijkheid beroept, gewoon gelden.

Niet in pdf- of Word-bestand
Het mooie in dit verhaal is echter dat de algemene voorwaarden van Tommy Teleshopping in zijn geheel vernietigbaar (dit betekent dat alle bepalingen uit de voorwaarden komen te vervallen) zijn door klanten die hun bestelling online hebben gedaan omdat ze niet op de juiste wijze ter beschikking zijn gesteld door Tommy Teleshopping. De wet zegt namelijk dat algemene voorwaarden in zijn geheel vernietigbaar zijn indien de gebruiker van de voorwaarden (in dit geval Tommy Teleshopping) de klant niet de redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van de voorwaarden. Tommy Teleshopping heeft aan het voorgaande niet voldaan omdat zij de voorwaarden niet in pdf- of word-bestand heeft aangeboden op de website. Hierdoor zijn de voorwaarden niet gemakkelijk op te slaan of af te drukken tot nadere raadpleging.

Afwachten
Het is nu maar afwachten of Tommy Teleshopping aan het verzoek van de Consumentenbond voldoet. Doen zij dit niet, dan zal de Consumentenbond haar verzoek voorleggen aan de rechter. Dit lijkt mij daarnaast ook een mooie case voor de Consumentenautoriteit. Daarnaast is het voor Tommy Teleshopping van belang dat zij in de toekomst hun algemene voorwaarden op de juiste wijze ter beschikking stellen aan hun klanten, eventuele wijzigingen in de voorwaarden zouden anders ook hun gelding niet hebben.