Twinkle | Digital Commerce

'Feestdagen goed voor 40 procent extra webwinkelomzet'

2017-11-08
278272
  • 1:29

Nederlandse webwinkeliers hebben van 1 november tot 26 december 40 procent meer omzet geboekt dan in de eerdere periode van vorig jaar. Geholpen door de goede twee laatste maanden komen de totale online-bestedingen in 2010 boven de 8 miljard euro uit.

Die laatste voorspelling doet Wijnand jongen, directeur van Thuiswinkel.org, op basis van nieuwe cijfers van Blauw Research. Het onderzoeksbureau peilde de eindejaarsverkopen van leden van Thuiswinkel.org, waarbij leveranciers van diensten buiten beschouwing werden gelaten.

De ondervraagde webwinkeliers lieten weten per week 40 procent extra omzet te hebben geboekt van 1 november tot tweede kerstdag. De meeromzet kwam iets hoger uit dan de online-verkopers ervoeren in de aanloop naar Sinterklaas (39 procent), die webwinkeliers harder liet lopen.

Andere periode
Vorig jaar bracht Thuiswinkel.org naar buiten dat de meeromzet in het feestseizoen 45 procent hoger lag dan daarvoor. Dat cijfer betrof echter de decemberverkopen, waar Blauw Research nu naar een andere periode heeft gekeken (van 1 november tot 26 december). Dat maakt de percentages over eind 2009 en eind 2010 niet één op één met elkaar vergelijkbaar.

8 miljard
Wijnand Jongen noemt de goede eindejaarsverkopen van webwinkeliers ‘opmerkelijk goed nieuws, waarmee het nog fragiele herstel van de Nederlandse economie een positieve duw in de goede richting krijgt. Hetzelfde geldt voor de omzet van de online thuiswinkelmarkt, die in 2010 naar verwachting boven de 8 miljard euro zal uitkomen.’

In 2009 kwamen de online-consumentenbestedingen uit op 6,38 miljard euro, daarmee goed voor 7 procent van alle retailomzet.

Beste seizoen ooit
Onderzoeksbureau comScore maakte vorige week al duidelijk dat Amerikaanse webwinkeliers terugkijken op het beste seizoen ooit. Ook in ons land zetten online-retailers nog nooit zoveel om als in de afgelopen eindejaarsperiode.