Twinkle | Digital Commerce

Btw: een gewaarschuwd mens telt voor twee

2017-11-11
180101
  • 4:33

Veel webwinkeliers die in het buitenland verkopen, zijn zich onvoldoende bewust van de btw-regels die daarbij van kracht zijn. Enige voorbereiding kan voorkomen dat u zowel in Nederland als in het buitenland btw moet afdragen.

Tekst: Sophie Ruedisulj en Angela de Miranda

De zaken gaan goed, zo goed dat uw klantenkring zich heeft uitgebreid naar het buitenland. Geen probleem natuurlijk: u stuurt de bestelling gewoon naar de in het buitenland wonende klant en brengt de hogere verzendkosten in rekening. U stuurt de klant een factuur met Nederlandse btw en geeft deze btw netjes op in uw Nederlandse aangifte omzetbelasting. Zolang u niet te veel in het buitenland verkoopt, gaat dit goed. Maar als u structureel aan klanten in andere EU-landen verkoopt, is het opletten geblazen. Het kan namelijk zo zijn dat u geen Nederlandse btw meer in rekening moet brengen, maar de btw van het land waar u het product naartoe stuurt. Als u daar op tijd op bent voorbereid, voorkomt u dat u in het buitenland alsnog btw moet afdragen over omzet waarover u in Nederland ook al btw heeft afgedragen.

Afstandsverkopen in het kort
Ondernemers die hun producten vanuit Nederland verkopen aan particuliere klanten in een ander EU-land, moeten extra goed opletten welke btw zij in rekening brengen. Bij dergelijke verkopen, die afstandsverkopen worden genoemd, kan het namelijk zo zijn dat geen Nederlandse btw meer op de factuur mag worden gezet, maar de btw van het land waar de bestelling naartoe wordt gestuurd. Dit kan in de praktijk nogal wat voeten in de aarde hebben. Het is dan ook belangrijk om tijdig de juiste btw in rekening te brengen en in het juiste land af te dragen. Op die manier voorkomt u dat de buitenlandse belastingdienst btw naheft en boetes oplegt. Overigens wijzen wij u erop dat in dit artikel alleen de verkoop van producten aan particulieren binnen de EU wordt behandeld.

Wanneer is er sprake van een afstandsverkoop?
Voor de heffing van omzetbelasting (btw) verricht u een afstandsverkoop indien:

  • U goederen verkoopt aan particuliere klanten in een ander EU-land dan Nederland;
  • U de goederen naar uw klant verstuurt of laat versturen;
  • De goederen vanuit Nederland naar uw klant worden verstuurd.

Wanneer moet u opletten?
In de praktijk verrichten veel webwinkels wel eens een afstandsverkoop, namelijk zodra een bestelling bij een particuliere klant in het buitenland wordt afgeleverd. Deze incidentele afstandsverkopen leiden echter niet meteen tot veranderingen in de btw die op de factuur vermeld moet worden. U moet pas gaan opletten als u structureel in andere landen verkoopt. Per land is er namelijk een drempel vastgesteld. Als uw omzet in een bepaald land de drempel overschrijdt, mag u niet langer Nederlandse btw in rekening brengen, maar moet u vanaf dat moment de btw van dat bepaalde land in rekening brengen. In het jaar waarin u het drempelbedrag hebt overschreden (jaar 1) en het daarop volgende jaar (jaar 2) dient u in ieder geval de lokale btw op uw factuur te vermelden. Overschrijdt uw omzet in jaar 2 het drempelbedrag niet, dan hoeft u in jaar 3 geen lokale btw meer in rekening te brengen, maar brengt u weer gewoon Nederlandse btw in rekening totdat het drempelbedrag weer wordt overschreden. U dient de drempelbedragen van de landen waar u bestellingen aflevert dus goed in de gaten te houden.

Een voorbeeld
Een webwinkel verkoopt via zijn website sieraden aan particuliere klanten in Nederland. In 2010 beginnen echter ook particulieren uit België bestellingen te plaatsen. De webwinkel stuurt de sieraden natuurlijk ook op naar de Belgische klanten. Daarvoor krijgen de klanten een factuur met 19 procent Nederlandse btw. Op 1 oktober 2010 overschrijdt de omzet die de webwinkel dat jaar behaalt met de verkopen aan Belgische klanten het Belgische drempelbedrag van 35.000 euro. Vanaf dat moment zal dus in ieder geval gedurende de rest van 2010 en gedurende heel 2011 Belgische btw op de facturen aan de Belgische klanten moeten worden vermeld. In 2011 zijn de Belgische klanten niet meer zo enthousiast en blijft de Belgische omzet onder het drempelbedrag van 35.000 euro. Als gevolg daarvan moet de webwinkel in 2012 weer Nederlandse btw op de facturen aan Belgische klanten vermelden.

Buitenlandse btw: hoe moet dat?
Om de btw van een ander EU-land in rekening te kunnen brengen, zal u zich in het desbetreffende land moeten (laten) registreren voor de omzetbelasting. U krijgt dan een buitenlands btw-nummer dat u op uw facturen moet vermelden. Indien u zich in het buitenland registreert voor de heffing van btw, zal u dus ook in dat land btw-aangifte moeten doen over de omzet die u aldaar hebt behaald vanaf het moment dat u de drempel hebt overschreden.

Tips en aandachtspunten

  • Aangezien de regeling voor afstandsverkopen alleen van toepassing is als u producten verkoopt aan particulieren (dus niet aan ondernemers), is het raadzaam om in uw webwinkel een onderscheid te maken tussen particulieren en ondernemers. U kunt dit onderscheid bijvoorbeeld laten terugkomen bij het aanmaken van een account.
  • De drempelbedragen verschillen per land en kunnen wijzigen. De huidige drempelbedragen kunt u onder andere vinden op de website van de Belastingdienst.
  • Wanneer u klanten in meerdere landen hebt, is het verstandig om uw omzet per land bij te houden om zo gemakkelijk per land te kunnen vaststellen of en wanneer uw omzet het drempelbedrag overschrijdt.
  • Als u in het buitenland bent geregistreerd voor de btw hebt u, naast de Nederlandse regelgeving, ook te maken met de betreffende buitenlandse regelgeving (zoals factuurvereisten).
  • Wacht niet met het registreren in het buitenland totdat u daadwerkelijk de drempel overschrijdt. In veel landen kan de registratie namelijk enige tijd in beslag nemen.
  • De regels van de afstandsverkopen gelden niet voor accijnsgoederen. Voor deze goederen dient u altijd de btw in rekening te brengen van het land waar u de goederen naartoe stuurt.

Sophie Ruedisulj en Angela de Miranda zijn werkzaam bij RSM Niehe Lancée Belastingadviseurs. Zij staan open voor vragen over dit onderwerp.