Twinkle | Digital Commerce

E-mail Associatie reageert op verwijt over kartelvorming

2017-05-27
363266
  • [nieuws]
  • 1:59

De E-Mail Associatie weet dat een aantal e-mail service providers (esp's) werkt aan een nieuw overlegorgaan. Voormalig bestuurslid Ad Walraven is daar initiatiefnemer van. Het is te vroeg om te spreken over kartelvorming of aantasting van het bestaansrecht van de E-Mail Associatie.

Dat zegt voorzitter Michael Straathof in reactie op aantijgingen van Michael Linthorst op MarketingFacts. De directeur van Copernica schrijft daar dat een aantal leden en zelfs bestuursleden van de E-mail Associatie bezig is met de oprichting van de Dutch E-mail Service Provider Association (DESPA).

Geheime afspraken
Slechts een beperkt aantal e-mailmarketingbedrijven zou lid mogen worden van het nieuwe verband, waarover Linthorst schrijft op het marketingweblog: ‘De DESPA heeft veel weg van een kartel. Een aantal partijen - waaronder bestuursleden van de branchevereniging nota bena - maakt onderling in het geheim afspraken. Tot op heden zijn vooral afspraken die betrekking hebben op het afleveren van e-mailberichten naar buiten gekomen, maar vanwege het besloten karakter kunnen dit net zozeer afspraken zijn over kostprijsberekening en tariefstelling.’

Linthorst schrijft verder over de naar zijn smaak onwenselijkheid van de komst van een belangenclub naast de DDMA en de E-mail Associatie, waardoor de markt in zijn ogen nog verder zal versplinteren. Copernica zou met de geheime DESPA-besprekingen niks te maken willen hebben.

Reactie Straathof
In een reactie stelt Straathof dat de E-mail Associatie weet heeft van het DESPA-initiatief en dat de belangenclub toejuicht dat verschillende 'bloedgroepen', waarvan de esp's er één vormen, onderling met elkaar in gesprek gaan.

Straathof stelt verder dat je 'vraagtekens kunt zetten' bij de keus het initatief niet op te zetten in een werkgroep binnen de E-mail Associate: 'Dat was de keus van initiatiefnemer Ad Walraven', laat hij weten aan Twinkle. 'Hij begon met DESPA voordat hij in maart toetrad tot het bestuur van de E-mail Associatie (tot voor kort EMMA-nl, red). Wij zagen eerst geen probleem, tot duidelijk werd dat hij DESPA buiten de E-mail Associatie wilde houden.' Walraven is inmiddels geen bestuurslid meer van de associatie.

Doel onbekend
Straathof benadrukt overigens dat zijn associatie niet op de hoogte is van de exacte doelstellingen en richtlijnen van DESPA. Kwalificaties als die van Linthorst komen wat hem betreft dan ook te vroeg, net als speculaties over het bestaansrecht van zijn eigen belangenclub. Wel zegt Straathof dat het hem logisch lijkt dat het initiatief onder de vlag van de E-Mail Associatie verder wordt ontwikkeld.