Twinkle | Digital Commerce

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

2017-11-11
397242
  • 2:36

Het handige aan algemene voorwaarden is dat ze snel van toepassing zijn. U hoeft niet te controleren of de wederpartij de algemene voorwaarden aanvaardt of zelfs maar heeft gelezen, want ze zijn toch van toepassing. U heeft bij algemene voorwaarden wel met een andere verplichting te maken.

Als gebruiker van algemene voorwaarden heeft u een informatieplicht. Deze plicht houdt in dat u de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De wet biedt een aantal manieren aan om aan deze verplichting te voldoen.

Ter beschikking stellen
Voor elektronische overeenkomsten, zoals bij een koop via een webwinkel of een bestelling per e-mail, kent de wet een bijzondere manier om de wederpartij van de algemene voorwaarden in kennis te stellen. De algemene voorwaarden moeten dan voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs de elektronische weg ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan zodat deze toegankelijk zijn voor eventuele latere kennisneming. Hieronder volgen een aantal voorbeelden hoe u aan deze verplichting kunt voldoen:

• Plaats op de webpagina waar om een definitieve bevestiging wordt gevraagd een link naar een pdf-document met de algemene voorwaarden. Wijs de wederpartij erop dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

• Plaats op de webpagina waarop nieuwe klanten zich kunnen registreren een aanvinkvakje met de tekst ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’. Zonder dit akkoord kan de klant zich niet registreren.

• Verwijs in geval van sms-diensten in het sms-bericht en de advertenties voor de dienst naar het webadres waarop de algemene voorwaarden te vinden zijn.

Hoe het niet moet
Plaats ook een link naar de algemene voorwaarden op het voorportaal van de webpagina, zodat deze ook na het sluiten van de overeenkomst eenvoudig zijn terug te vinden. De wederpartij moet de mogelijkheid hebben om de algemene voorwaarden op te slaan. Hier enkele voorbeelden van hoe het niet moet:

• Laat de algemene voorwaarden niet in een pop-upvenster verschijnen. Een pop-upblocker blokkeert dan mogelijk het verschijnen van het venster. Daarnaast kan een pop-upvenster ook de mogelijkheid om de algemene voorwaarden op te slaan wegnemen.

• Plaats de algemene voorwaarden niet in een scroll-venster op een andere webpagina. De voorwaarden zijn dan niet of erg moeilijk op te slaan. Wilt u dat per se toch, neem dan een link op naar een pdf-bestand met de tekst van de algemene voorwaarden.

• Het meesturen van de algemene voorwaarden bij de orderbevestiging is te laat. Deze worden dan pas na het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

• Plaats de algemene voorwaarden niet in een Flash-animatie. De voorwaarden zijn dan niet of erg moeilijk op te slaan.

Wanneer u verzuimt om de wederpartij de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de algemene voorwaarden, dan zijn deze vernietigbaar. Dit betekent dat de wederpartij de algemene voorwaarden ongeldig kan verklaren.   

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 7-2010.