Twinkle | Digital Commerce

Het Grote E-tail Onderzoek 2009

2017-11-08
250185
  • 3:52

E-businessspecialist Webarchitects heeft in de afgelopen zomer onderzocht welke uitdagingen en kansen retailers zien op het gebied van e-business. Volgens bijna de helft van de respondenten speelt een webwinkel een steeds meer strategische rol. En dat terwijl bijna een kwart van de ondernemingen geen toegewijd e-commerceteam heeft.

Tekst: Jeroen van Stijn

Uit het Grote E-tail Onderzoek 2009 komt onder meer naar voren dat e-business een steeds belangrijkere schakel vormt binnen de bedrijfsketen. Volgens 47,2 procent van de respondenten speelt een webwinkel een steeds meer strategische rol. Naast het online verstrekken van informatie wordt het aanbieden van producten en diensten via een webwinkel een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. 69,2 procent van de ondervraagden ervaart dan ook dat de komst van e-commerce van invloed is op de inhoud en eisen die zijn gesteld aan hun functie binnen het bedrijf.

De ‘pure players’ (organisaties die hun activiteiten volledig op e-business richten) buiten beschouwing latend, kan worden geconcludeerd dat 23,6 procent van de deelnemende partijen geen volledig toegewijd team heeft dat zich richt op e-businessactiviteiten binnen de eigen organisatie. Voor het overige deel geldt dat gemiddeld 6,3 procent van het werknemersbestand fulltime actief is met e-business. Hierbij valt op dat bedrijven met meer dan honderd werknemers met relatief minder medewerkers (4,9 procent) actief zijn binnen het e-businesskanaal dan kleinere organisaties. Een verklaring hiervoor is dat e-business sterk schaalbaar is en dat een toename van de online-activiteiten kan worden bereikt met beperkte stijging van het aantal medewerkers.

72,2 procent van de bedrijven denkt overigens volgend jaar met dezelfde bezetting af te kunnen, terwijl 16,7 procent van de ondervraagden het aantal e-businessmedewerkers zal verdubbelen. Slechts 11,6 procent zet in op vermindering.

Toepassing e-business binnen bedrijven
Online-marketing wordt als een van de belangrijkste online-activiteiten genoemd voor het opbouwen van een betere band met bestaande klanten en het benaderen van nieuwe klanten en doelgroepen. Het meten van de resultaten van een online-marketingcampagne blijkt voor veel bedrijven nog een lastige taak. Slechts 45,5 procent van de bedrijven is in staat dit te monitoren en hierop te sturen.

Op dit moment wordt e-business vooral ingezet om de servicegraad te verhogen en voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. Het verhogen van de omzet lijkt hiermee (nog) niet de belangrijkste voorwaarde om online-diensten en producten aan te bieden. Het bereiken van efficiency en het realiseren van additionele omzet komen slechts op de derde en vierde plek. Opvallend is dat het verzamelen van managementinformatie voor weinig partijen een grondslag is voor het toepassen van internettechnologie.

Verwachtingen omtrent e-business
Vragend naar de focus voor 2010, zijn de verwachtingen geheel anders. 61,8 procent van de deelnemers ziet e-business als het belangrijkste instrument om de omzet te verhogen. Er zijn overigens nog relatief weinig retailbedrijven die zich volledig hebben toegelegd op e-businessactiviteiten. Ondanks de lastige marktomstandigheden voorzien veel deelnemers volgend jaar te kunnen groeien via het internet. De concurrentie van het merendeel van de deelnemende bedrijven is al online (83,6 procent). De helft van de respondenten verwacht dat er concurrenten in 2010 op de markt komen die uitsluitend via webwinkels verkopen.

Internetuitdagingen
De helft van de bedrijven is niet tevreden met hun e-businessactiviteiten. Er liggen nog veel uitdagingen op het gebied van internet:

•           integratie traditionele communicatie met online-marketing;

•           goede foto’s, exposure en uitleg om de producten te etaleren;

•           gebruiksvriendelijkheid van online-winkels;

•           continu verbeteren van bestaande online-winkels;

•           vinden van kwalitatief goede en betrouwbare partners die maatwerk kunnen leveren en afspraken nakomen;

•           ombouw van reguliere naar online-verkoop;

•           meer grip krijgen op interne ontwikkelingen met betrekking tot internet;

•           e-business een daadwerkelijk onderdeel maken van de reguliere bedrijfsvoering.
 

Veel organisaties zien e-business als een belangrijk middel om omzet te verhogen, internationaal te expanderen en nieuwe markt(groep)en te bereiken. Maar ook om het eigen bedrijf, het productassortiment en het dienstenaanbod beter te presenteren. De traditionele wholesale en retailbedrijven bereiden zich voor om een gedeeltelijke verschuiving naar e-tail te maken. Om e-business echt een succes te laten worden, menen veel bedrijven dat het cruciaal is om de kwaliteit en snelheid van de fulfilmentservices te verbeteren. Dit willen zij realiseren door een duidelijke internetstrategie te ontwikkelen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dat veel bedrijven nu ondanks de marktomstandigheden en beperkte resultaten toch budgetten vrijmaken om online te gaan of de e-businessactiviteiten uit te breiden en te verbeteren, zal niet verbazen.

____________________

Over het onderzoek

55 retailorganisaties in de Benelux hebben aan het onderzoek mee-gewerkt.
De onderzoeksvragen waren gericht op het verkrijgen van inzicht in:

•           het strategisch belang en aandeel van e-business in de eigen organisatie;

•           de wijze en mate van toepassing van e-business;

•           de verwachtingen omtrent e-business voor komend jaar in  vergelijking tot 2009;

•           de grootste uitdaging voor bedrijven in 2010 op het gebied van internet.
____________________

Jeroen van Stijn is commercieel directeur van Webarchitects.

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 09-2009.

.