Twinkle | Digital Commerce

Opmaat naar de digitale polis

2017-11-08

Al enige tijd is het mogelijk om een verzekerings-overeenkomst elektronisch af te handelen. Binnenkort kan dit ook met de polis. De invoering van het wetsvoorstel dat de 'digitale polis' mogelijk maakt, staat namelijk voor 1 januari 2009 op de agenda. Daarna kunnen verzekeraars de gehele verzekering via het internet aan verzekeringnemers verstrekken.

Om een digitale polis te kunnen verstrekken, dient de verzekeraar aan de volgende vereisten te voldoen:

1. Handtekening
De digitale polis moet worden voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Alleen OPTA certificatiedienstverleners (een natuurlijke of rechtspersoon die certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen verleent) kunnen deze uitgeven. Door gebruik te maken van een gekwalificeerde elektronische handtekening kunnen wijzigingen in een digitale polis gemakkelijk worden opgespoord. Het gebruik van een ingescande handtekening volstaat dus niet.

2. Instemming
De verzekeringnemer moet vooraf (uitdrukkelijk) instemmen met een digitale polis (de zogenaamde opt-in). Doet de verzekeringnemer dat niet, dan zal de verzekeraar een schriftelijke polis moeten verstrekken.

3. Archiveerbaar
De verzekeringnemer moet de digitale polis kunnen opslaan en deze op een later tijdstip ongewijzigd kunnen raadplegen. Dit kan door de polis in PDF (ISO-standaard) aan te bieden en een verwijzing te maken naar Adobe Reader. Vervolgens kan de verzekeringnemer de PDF opslaan op de harde schijf van zijn computer of een andere gegevensdrager.

Een ingescande handtekening volstaat niet

4. Geldige afgifte
De digitale polis dient door de verzekeraar te worden afgegeven. Dit houdt in dat de verzekeraar de digitale polis per e-mail aan de verzekeringnemer dient te versturen. Het enkel en alleen per e-mail toezenden van de polis is niet voldoende. Er is pas sprake van een geldige afgifte door de verzekeraar indien de ontvangst van de digitale polis door de verzekeringnemer is bevestigd. Dat mag ook een automatische ontvangstbevestiging zijn.

Let op
Bovenstaande vereisten komen uit het wetsvoorstel en kunnen nog wijzigen. Daarbij gelden ze alleen voor de digitale polis. De verzekeringsovereenkomst staat daar los van. De polis is het bewijs van de verzekeringsovereenkomst.


Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.


Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 09-2008