Twinkle | Digital Commerce

Maak kennis met PIM

2017-05-26
  • 3:30

Elk product zou zijn 'virtuele' broer moeten hebben: een actuele en complete productomschrijving. Met die informatie kan een bedrijf toegevoegde waarde bieden en zijn producten onderscheiden van de concurrent. Product Information Management - PIM - is een oplossing om de productinformatie efficiënt te structureren en te distribueren.

Tekst: Jonathan Möller

Bedrijven kunnen worden gedefinieerd aan de hand van hun producten. Datgene wat een bedrijf fabriceert en vermarkt, zet de bedrijven op de kaart en geeft hen bestaansrecht. Een product kan binnen de huidige concurrentieverhoudingen echter nog maar zelden zelfstandig bestaan. Er zijn extra activiteiten nodig om de klant toegevoegde waarde te bieden en het fabrikaat van dat van de concurrent te onderscheiden. Die activiteiten vinden plaats op verschillende gebieden: marketing/reclame, communicatie en dienstverlening. Voor alle activiteiten is volledige, up-to-date productinformatie van cruciaal belang. Dit noemen we het 'virtuele product'. Het feitelijke en het virtuele product vormen samen dat wat verkocht moet worden en wat de waarde en het bestaansrecht van een bedrijf veiligstelt.

Assortiment belichten
Het virtuele product is digitaal samengesteld uit alle productkenmerken en -informatie. Hoe fijnkorreliger en gestructureerder de virtuele tegen-hanger, hoe beter. Een realistisch weergave maakt het mogelijk om op verschillende manieren naar het hele assortiment of naar de losse delen te kijken. Daarbij kunnen productlijsten, -hiërarchieën, -vergelijkingen, -vinders, -configuraties, -configurators en andere tools een rol spelen. Meer gedetailleerde informatie, zoals afbeeldingen, CAD-modellen en gebruiksaanwijzingen kunt u daar in documentvorm aan koppelen. Het virtuele product moet voorzien in alle informatie- en interactiebehoeften van klanten, medewerkers en toeleveranciers. Daarom is het van groot belang dat productinformatie en het snel beschikbaar maken hiervan in de meest uiteenlopende vormen gewaarborgd is. Dit kan met PIM. 

Alleskunner
Een PIM-systeem is zowel de productielijn als het distributiepunt van het virtuele product. Alle bestaande informatie uit andere systemen (zoals ERP, crm, databases, Excel-bestanden) wordt gelezen, gesynchroniseerd en gestandaardiseerd. Met intelligente tools (gebruikersinterfaces) en workflows kan het systeem de informatie beheren, aanvullen en verbeteren. PIM maakt verder het uitgeven van productinformatie in elke gewenste indeling mogelijk. Zo vult het automatisch online-winkels, internetcatalogi, gedrukte catalogi en brochures, elektronische catalogi voor andere systemen (zoals e-procurement), servicedesks, crm en offertetools. Het PIM-platform is daarmee de single source of truth voor alle product-informatiebehoeften. Hoe beter en vollediger het virtuele product voor alle belanghebbenden beschikbaar is, hoe groter het potentieel voor omzetverhoging en tijd- en kosten-besparingen. PIM heeft zich tot een strategisch platform ontwikkeld. Vele vooraanstaande bedrijven hebben PIM als een cruciaal onderdeel in hun bedrijfs- en communicatiestrategie opgenomen.

Cross- en up-selling
Belangrijke voordelen van PIM zijn de langdurige beschikbaarheid van actuele en juiste productinformatie en het ontlasten van de marketing- en salesmedewerkers. Geoptimaliseerde en flexibelere productlanceringen en -wijzigingen (time-to-market) resul-teren in merkbaar hogere omzetcijfers en minder fouten. De operationele efficiency neemt toe, dankzij verbeterde informatiestromen en productkennis, en daarmee de klanttevredenheid. Tegelijkertijd zijn er meer mogelijkheden voor cross- en up-selling. PIM legt een basis voor een concurrentievoordeel, waaruit consolidatie en vergroting van het marktaandeel kan voortvloeien. Voor het openen van nieuwe markten is nauwelijks meer nodig dan een druk op een knop. Zo kan bijvoorbeeld Kistler Instrumente AG - een bedrijf in elektronische meetapparatuur - zijn duizenden producten tegenwoordig binnen minder dan 200 uur volledig in een nieuwe taal omzetten en beschikbaar maken via internet, inclusief een automatische configurator.

E-commerce als trigger
De recente doorbraak van e-commerce heeft wezenlijk bijgedragen aan het ontstaan van PIM. Online-winkels hebben steeds completere productinformatie nodig om steeds bredere doelgroepen aan te spreken. Goede productinformatie leidt aantoonbaar tot significant hogere omzetcijfers. De hogere eisen hebben de behoefte aan eenvoudig en efficiënt beheer van alle gegevens gestimuleerd. Bij de meeste bedrijven is alles al in een bepaalde vorm aanwezig. Maar het is vaak moeilijk om deze informatie te gebruiken voor de verschillende communicatiebehoeften. PIM bundelt nu de ervaring en de technische mogelijkheden in de verschillende publicatiekanalen en vormt zo de basis voor de vervaardiging van het 'virtuele product'. PIM is een belangrijke stap vooruit in de automatisering van de strategische marketing: met minder investeringen kunnen meer ('virtuele') producten in kortere tijd en met een betere kwaliteit worden geproduceerd.

Het zal u niet verbazen dat vooral industrie en handel profiteren van een PIM-strategie. Maar ook in de financiële sector bestaat inmiddels veel belangstelling voor PIM-oplossingen. Algemeen geldt: hoe groter het aantal producten en hoe uitgebreider de communicatiebehoefte (wat betreft complexiteit en aantal kanalen), hoe hoger het rendement van PIM.

Jonathan Möller is een van de oprichters en partners van Unic

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 5-2008