Twinkle | Digital Commerce

Meeste 50-plussers online

2018-06-19
1440810
  • [nieuws]
  • 1:37

In 2005 beschikte twee van de drie 50-plussers in Nederland over een computer. Meer dan de helft van hen (58 procent) beschikte over een internetverbinding. Mannen bezitten vaker een pc en internet dan vrouwen en hoger opgeleiden vaker dan lager opgeleiden, maar dit verschil is de afgelopen jaren kleiner geworden. Het aantal jaren computergebruik is belangrijker voor verschillen in computergebruik- en vaardigheden dan geslacht, leeftijd of opleiding. Vooral laagopgeleiden en vrouwen verwerven hun digitale vaardigheden via een cursus. Engels taalgebruik is met name voor lager opgeleide senioren een probleem.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Verbinding maken. Senioren en internet. Het rapport kwam tot stand op verzoek van SeniorWeb en met steun van UPC, het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank. De data zijn afkomstig van landelijke CBS bestanden en van een in 2007 afgenomen enquête onder bijna 5000 leden van SeniorWeb en bezoekers van de gelijknamige website.

Hoe ouder de senior, hoe vaker de computer werkloos in de huiskamer staat. Populaire computeractiviteiten onder senioren zijn e-mailen, informatie zoeken en tekstverwerken. Engelse taal in software en op internet hindert veel senioren in hun computer- en internetgebruik. Vooral lager opgeleiden zeggen hier last van te hebben. De meerderheid van de ondervraagde senioren zegt door het gebruik van internet minder afhankelijk te zijn van anderen voor informatie of diensten. Mannen, jongere senioren en senioren die al langer de computer gebruiken, noemen vooral praktische voordelen van hun internetgebruik, zoals het uitsparen van tijd en geld en het maken van betere keuzes. Vrouwen en lager opgeleiden zeggen juist vaker het gevoel te hebben er weer bij te horen en minder eenzaam te zijn door hun internetgebruik. Vooral senioren zonder partner hebben nieuwe mensen leren kennen via internet. Deze senioren geven ook vaker aan dat zij minder eenzaam zijn dankzij internet.