Twinkle | Digital Commerce

Het redesign van … De Online Drogist

2024-03-18
1000562
  • [interview]
  • 4:10

E-commerceorganisaties vertellen over hun nieuwe websitedesign. Wat is er veranderd, vergeleken met de oude site? Wat zijn de verwachtingen? Was het geplande budget toereikend? En welke lessen heeft het opgeleverd? Voor deze refresh sprak Twinkle met Arno Engberts, sales director van De Online Drogist.

Kun je iets vertellen over de online geschiedenis van De Online Drogist?

‘Deonlinedrogist.nl is “formeel” opgericht in 2007 door Joachim de Boer, Wouter Bruin en mij, Arno Engberts. In 2008 zagen zowel het bedrijf als de website het levenslicht. Destijds was het één van de laatste early adopters in een klein online speelveld zonder de bekende drogisterijketens of buitenlandse partijen. Dat is ook wel te zien aan onze huisstijl destijds, veel kleuren en minder oog voor zaken als gebruiksgemak of SEO.’

Waarom is er gekozen voor een nieuwe website?

‘De website vormt een belangrijk onderdeel van het positioneren van het merk De OnlineDrogist. Wij zijn een drogisterij waarbij service en advies centraal staan. Voor ons gevoel kwam dat onvoldoende tot uitdrukking op de website noch in onze huisstijl. Dat gevoel werd ondersteund door onderzoek dat onze marketingpartner NOA, Not Our Agency, heeft gedaan. Dit was een questionnaire onder een groep van honderd personen die passen binnen onze doelgroep. Deze mensen hebben de website bekeken en beoordeeld. De resultaten lieten zien dat hun perceptie van de website behoorlijk afweek van wat wij willen uitstralen. Voor ons staat de advisering van klanten centraal, maar bij de respondenten kwam dit vrijwel niet naar voren.’

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige website?

‘Functioneel niet heel erg veel. Al pak je bij zo’n transitie ook zaken aan die in het verleden zijn blijven liggen, zoals de ontevredenheid over de positie van bepaalde elementen op een pagina. Denk daarbij aan witruimtes die te krap of te groot zijn, waardoor een pagina niet in balans is. Verder zijn het veelal grote visuele veranderingen. Zo is het logo aangepast, naar onze mening frisser en moderner. Met een knipoog naar DOD, onze afkorting waar klanten ons ook van kennen. De kleurstelling is anders en het lettertype is aangepast om een moderner en herkenbaarder beeld te creëren. Daarnaast hebben de banners een flinke opfrisbeurt gekregen. Verder gaat de blog- en inspiratieomgeving een belangrijkere rol spelen. En naast het in lijn brengen met de nieuwe huisstijl is er ook gekeken naar de navigatie tussen de blogpagina's, wat resulteerde in een ontwerp voor een nieuwe navigatiestructuur. Ook is de klantenservice veel zichtbaarder. Op de website, met name op de homepage, is meer ruimte gereserveerd om klanten te wijzen op de aanwezigheid van de klantenservice. Daarbij wordt benadrukt dat er uitsluitend gediplomeerde drogisten werkzaam zijn, die de inhoudelijke en/of adviesvragen beantwoorden. “Een advies voor elke vraag” is ons motto en dat willen we op die manier tot uitdrukking brengen.’

Wat zijn de verwachte verbeteringen?

‘Voor de klanten die wij al bereiken is de verwachting dat we een fijnere bestelervaring leveren, door de informatie wat rustiger en professioneler te presenteren. Maar de belangrijkste verwachting is dat Deonlinedrogist.nl herkenbaarder wordt. De vernieuwing van de website is onderdeel van de rebranding van De Online Drogist. De nieuwe en herkenbare kleuren van de website inclusief het logo worden ook in de externe communicatie gebruikt. “Online drogist” is een generieke term waardoor klanten in het verleden niet altijd bij onze site uitkwamen.’

Is de website extern of intern ontwikkeld, en waarom?

‘De site wordt sinds de start in 2008 intern ontwikkeld. Oprichter Joachim de Boer is zeer ervaren in de ontwikkeling van websites. Het is dus historisch zo gegroeid, maar het is ook een strategische keuze: door de website intern te ontwikkelen is er meer maatwerk mogelijk. Bij het design en de merkstrategie zijn wel externe partijen betrokken.’

Is het geplande budget overschreden?

‘Er is geen projectbudget vastgesteld, maar als we kijken naar de planning die er is gemaakt in uren en tijd is het veel sneller uitgevoerd dan we hadden verwacht.’

Heb je het redesign gevalideerd en welke methode heb je hiervoor gebruikt?

‘Het redesign is niet gevalideerd. Door de focus op huisstijl en minder functionele veranderingen wordt met name gekeken hoe klanten en doelgroep reageren. Veranderingen in de conversie worden gemonitord. Wat inhoudt dat er, na de transitie vanuit Google analytics en de eigen database, gekeken is of er afwijkingen in het bestelpatroon hebben plaatsgevonden. Dat is naar onze inzichten niet gebeurd. Met deze analyse kun je weliswaar niet zeker stellen of een daling/stijging één op één te relateren is aan het redesign, maar het haalt eventuele grote missers bij de overgang eruit.’

Wat zijn achteraf gezien de lessen?

‘Wij kijken terug op een zeer soepele overgang. Dat komt doordat een belangrijk deel van het projectmanagement is uitbesteed aan NOA. Normaal werden deze projecten volledig door onszelf gedraaid, maar het kostte ons steeds meer moeite om het juiste kwaliteitsniveau te bereiken en binnen de planning te blijven. Door het uit te besteden bleek de snelheid en kwaliteit van het eindproduct nu echt hoger te zijn.’

Welke stappen wil De Online Drogist in de nabije toekomst zetten met de nieuwe website?

‘De nieuwe website is onderdeel van de rebranding. In de externe marketing en de socials gaan wij ook stappen zetten. Kijkend naar de technische ontwikkeling, gaan wij ons de komende periode op de mobiele ervaring richten. Met name de navigatie op de mobiel kan wat ons betreft nog soepeler werken.’