Twinkle | Digital Commerce

Europees akkoord over nieuwe regels platformwerkers

2024-03-12
1000562
  • 1:18

Maaltijdbezorgers, maar ook bezorgers van platforms als Uber, worden in de toekomst beter beschermd. EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een wet die daarvoor moet zorgen.

Vorige maand leek die wet er niet te komen, maar deze week ging toch een meerderheid van de landen akkoord. De wet moet de rechtsbescherming van de platformwerkers verbeteren. Het Europees Parlement moet nog wel zijn fiat geven.

De wet die nu op tafel ligt, is een afgezwakte versie van een eerdere wet. In die eerdere versie zouden platformwerkers sneller als werknemers worden gezien, in het geval dat ze bijvoorbeeld niet hun eigen tarief mogen vaststellen. In de nieuwe versie – waar een voorlopig akkoord over is bereikt – ligt de definiëring van een zelfstandige of werknemer bij de lidstaten zelf. Wel kunnen platformwerkers die vinden dat ze in dienst zijn bij een platform maar gezien als zelfstandige dit wettelijk aanvechten.

‘Dit is een stap vooruit om schijnzelfstandigheid uit te bannen’, reageert Petra Bolster-Damen, dagelijks bestuurder en internationaal secretaris van vakbond FNV. ‘Een belangrijke horde is genomen, platformwerkers gaan betere bescherming krijgen tegen schijnzelfstandigheid en algoritmisch management. (...) Uber-chauffeurs mogen niet meer zomaar van de app worden afgegooid bijvoorbeeld. Bij alle belangrijke beslissingen moet een mens betrokken zijn. Deze wetgeving treedt op tegen de verdeel-en-heers strategie van de platformbedrijven.’

Het is nog wel de vraag wanneer de nieuwe wet eventueel ingaat. Sowieso duurt het twee jaar na goedkeuring voordat de wet wordt toegepast. Vanwege de Europese verkiezingen kan het daarnaast langer duren voordat het Europees Parlement zich over de nieuwe wet buigt.