Twinkle | Digital Commerce

Nieuwe wetgeving rond duurzaamheid, greenwashing en right to repair

2023-05-17
976549
  • 1:04

Onlangs publiceerde de Europese Commissie het wetsvoorstel Green Claims. De Commissie wil dat het voor consumenten duidelijker wordt of een product duurzaam is geproduceerd. In het wetsvoorstel staat dat bedrijven en producenten hun claims moeten kunnen onderbouwen en daarover duidelijk moeten communiceren.

Thuiswinkel.org onderschrijft het Europese initiatief op het onderbouwen van groene claims, dat tot doel heeft onterechte duurzaamheidsclaims aan banden te leggen. Wel moet het initiatief rekening houden met ruimte voor innovaties en andere initiatieven uit de sector. En het moet de mogelijkheid bieden om op toegankelijke wijze de consument te kunnen informeren over duurzaamheid.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd: “Promote Repair and Reuse”, als onderdeel van de Europese Green Deal. Het voorstel heeft als doel reparatie boven het vervangen van apparaten te plaatsen en geeft consumenten extra middelen om hun kapotte goederen gemakkelijker te laten repareren. Daarnaast introduceert de Commissie een nieuwe vorm van “Recht op Reparatie”, zodat reparatie zowel binnen als buiten de wettelijke garantietermijn gemakkelijker moet worden. Thuiswinkel.org is voorstander van een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van producten en juicht de verankering van reparatie boven vervanging toe.

Hoewel de voorstellen nog besproken moeten worden in het Europese Parlement en de Europese Raad, is het toch verstandig je nu vast in te lezen in de voorstellen en wat dat betekent voor jouw webshop.

Voor meer info, ga naar www.thuiswinkel.org/webshops/kennisbank/topics/duurzaamheid.