Twinkle | Digital Commerce

Het nulurencontract: verleden tijd of niet?

2023-04-07
1000562
  • [ingezonden artikel]
  • 2:27

Recent heeft het kabinet bekend gemaakt dat er veranderingen gaan plaatsvinden op de arbeidsmarkt. Het kabinet komt met plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De verwachting is dat er volgend voorjaar vijf tot zeven wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gaan waardoor de arbeidsmarkt de komende jaren waarschijnlijk flink gaat veranderen.

Tekst: Sanne van Esterik

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken heeft afgelopen maandag namens het kabinet een brief naar de Tweede Kamer verstuurd met maatregelen die werknemers meer zekerheid en werkgevers meer wendbaarheid moet bieden. Eén van de aankondigingen in die brief is het afschaffen van het nulurencontracten. Maar wat is een nulurencontract eigenlijk en waarom zou de minister het willen afschaffen?

Afschaffing van het nulurencontract

Een nulurencontract is een contract waarbij de werkgever geen minimumaantal uren per week garandeert aan de werknemer. Dit betekent dat de werknemer alleen betaald krijgt voor de uren die hij of zij daadwerkelijk heeft gewerkt. Voor sommige mensen kan dit voordelig zijn, bijvoorbeeld als ze flexibel willen werken naast hun studie. Maar voor anderen kan het nadelig zijn, omdat ze geen zekerheid hebben over hun inkomen.

De minister wil de nulurencontracten helemaal afschaffen, met als uitzondering de contracten voor scholieren en studenten die een bijbaan hebben. Dit worden, als een wetsvoorstel wordt aangenomen, allemaal vaste basiscontracten voor een aantal uur waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd. Werknemers moeten in een basiscontract wel een aantal uren boven het minimale uren beschikbaar blijven voor de werkgever. Het centrale voornemen van de minister is uiteindelijk om werknemers meer inkomenszekerheid te bieden.

Balans tussen onzekerheid voor werknemers en flexibiliteit voor werkgevers

Het nulurencontract geeft volgens de minister te veel onzekerheid voor werknemers. Mensen met een nulurencontract hebben namelijk geen vaste uren en geen vast inkomen. Aan de andere kant hebben werkgevers ook baat bij het nulurencontract. Het geeft hen flexibiliteit om het personeelsbestand snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. In geval van drukte kunnen zij snel extra personeel inzetten zonder dat het hen extra geld kost als het weer rustiger wordt. Zo zal het rond de kerstperiode drukker zijn qua postverwerking dan in de andere maanden. Volgens de minister moet er een betere balans komen tussen flexibiliteit voor werkgevers en zekerheid voor werknemers.

Het is een ingrijpende maatregel voor bedrijven die veelal nulurencontracten aanbieden. Het gaat hierbij niet alleen om horecabedrijven, maar bijvoorbeeld ook e-commercepartijen die werken met pakketbezorgdiensten. Dergelijke bedrijven hebben vaak behoefte aan flexibele arbeidskrachten die op korte termijn kunnen inspringen als het druk is. Het afschaffen van het nulurencontract kan dus betekenen dat e-commercebedrijven minder flexibel worden en minder snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

De minister vindt het belangrijk dat er een goede balans wordt gevonden tussen flexibiliteit voor werkgevers en zekerheid voor werknemers. Het afschaffen van het nulurencontract kan een stap zijn in de richting van meer zekerheid en stabiliteit op de arbeidsmarkt, maar het is wellicht ook belangrijk om te kijken naar alternatieven die werken voor alle partijen.

Sanne van Esterik is werkzaam bij ICTrecht.