Twinkle | Digital Commerce

Moet er naast de postwet een pakketwet komen?

2022-11-24
1000562
  • [opinie]
  • 1:55

De pakketmarkt is oververhit. Nederlanders bestellen meer dan ze nodig hebben. Dat zegt ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf in het Nederlands Dagblad. Zij wil meer regulering vanuit de overheid en dat er een pakketwet komt, maar is die wel nodig?

Het klopt dat er geen pakketwet is die de bezorging reguleert. Die is er wél voor de postbezorging. Volgens het kamerlid verdient iedereen die bestelt dat de bezorging op een zorgvuldige manier gebeurt en dat consumenten goed worden beschermd. Die regelgeving is er al. Consumenten die kopen op afstand hebben al veel rechten en krijgen er steeds meer. Dat is op Europees niveau prima geregeld.

Het kamerlid wil dat er regels komen voor bezorgnetwerken, pakketophaalpunten en tariefregulering, net zoals die er zijn bij de postbezorging, postkantoren en postzegels. Daar zou aanleiding voor zijn als consumenten en webwinkeliers geen keuze zouden hebben. Bij de postbezorging is gedwongen winkelnering bij een enkele monopolist. Van een monopolie in pakketbezorging is geen sprake, laat staan van bezorgarmoede. Daar zit de ACM bovenop. De consument kan altijd nog naar de winkel; en dat doet hij graag en vaak.

De pakketwet zou ook de arbeidsvoorwaarden moeten gaan regelen. Dat is heel bijzonder. Daarvoor hebben we in Nederland een heel stelsel van cao-regels, afspraken voor zzp’ers, verplichte verzekeringen, een rijbewijsplicht en Arbo-regels. De arbeidsinspectie moet simpelweg strenger handhaven als bezorgbedrijven en uitzendbureaus de regels overtreden. Daarnaast zijn er verkeersregels, voertuigverzekeringen en zero emissie zones die verkeersveiligheid en uitstoot regelen.

Kruistocht tegen de webwinkels

De kruistocht van de ChristenUnie tegen de webwinkels is vreemd. Dat het door online aankopen slecht gaat met de winkels in Nederland is niet waar. Consumenten doen maar een klein deel van hun aankopen online. En dat doen ze steeds vaker bij lokale winkels met een eigen webwinkel. De detailhandel wint aan banen en e-commerce draagt daaraan bij. Gemeenten die welvarend zijn of groeien, hebben een levendige detailhandel. De winkelleegstand daalt in de meeste regio’s. Stenen winkels winnen nog steeds.

Bovendien is het milieueffect van onze online aankopen positief. In de winkel lopen leidt tot 1,5 tot 2,9 keer meer uitstoot van broeikasgassen dan online winkelen. Hoewel veel bestelauto’s nodig zijn voor de bezorging, verminderen deze het autoverkeer met een factor vier tot negen. De thuiswinkelsector verduurzaamt in rap tempo. Een pakketwet is echt niet nodig.