Twinkle | Digital Commerce

TOM failliet, zet in op doorstart

2022-07-19
34002150
  • [nieuws]
  • 1:27

TOM heeft bij de rechtbank in Den Bosch het faillissement aangevraagd. Het webwinkelbedrijf verkeert al langere tijd in financiële problemen.

Eerder vroeg TOM nog vier maanden extra om de boel weer op de rit te krijgen en afspraken te maken over de schuldsanering. Helaas is het niet gelukt om tot een akkoord te komen met de schuldeisers, zo leest een persbericht. Volgens ceo Tom te Riele wordt er ingezet op een doorstart: ‘Een crediteurenakkoord onder de Whoa-regeling werd de afgelopen weken steeds meer onzeker, wat ons heeft doen besluiten deze keuze te moeten maken. Er lijkt interesse te zijn om een doorstart te maken met de TOM-Group, meerdere partijen hebben dat aangegeven.’

Hersteloperatie

Volgens de ceo is de onderneming al enige tijd bezig met een grootschalige hersteloperatie. ‘We hebben de afgelopen periode onze focus verscherpt op een kleiner assortiment met een aangescherpte positionering van TOM 2.0,' aldus Te Riele. Daarnaast zegt hij dat ook de bevoorrading uit Azië na de coronacrisis weer op gang komt, wat de omzet ten goede komt. ‘Maar we zitten nog niet op het gewenste niveau.’

Financiële problemen

Begin maart werd bekend dat TOM in de financiële problemen zit, naar eigen zeggen veroorzaakt door de onstuimige groei tijdens de coronacrisis. Doordat fabrieken in China en India langere periode werden stilgelegd, stokte de bevoorrading van het kernassortiment van de TOM-Group. Daarnaast zegt het bedrijf ook last te hebben van de dalende marge op de verkopen door onder meer de hogere grondstofprijzen en de kosten van containerverhuur.

Het bedrijf kreeg uiteindelijk tot 25 juni om afspraken te maken met schuldeisers over de sanering van de schulden. Eind juni werd bekend dat TOM langer de tijd nodig had en een verzoek indiende om vier maanden extra te krijgen om alles weer op de rit te krijgen.