Twinkle | Digital Commerce

Hoger beroep: schoonmakers Helpling zijn uitzendkrachten

2021-09-21
1000562
  • [nieuws]
  • 0:58

Schoonmakers van platform Helpling hebben de juridische status van uitzendkrachten. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam bepaald in een hoger beroep.

De uitspraak betekent dat de schoonmakers die bij huishoudens werken via het platform in geval van ziekte recht hebben op doorbetaling van loon. Bij ontslag hebben ze recht op een transitievergoeding.

Het hoger beroep volgt op een eerdere uitspraak van de kantonrechter, die stelde eerder dat er geen sprake was van een arbeids- of uitzendovereenkomst tussen Helpling en de schoonmakers, maar een overeenkomst tussen de schoonmakers en het huishouden waar zij de werkzaamheden uitvoeren. De zaak werd aangespannen door een schoonmaker en FNV. De desbetreffende schoonmaker, FNV én Helpling gingen vervolgens in hoger beroep.

Het hof komt dus tot een ander oordeel dan de kantonrechter. Volgens het hof wijzen de meeste feitelijke omstandigheden op een tussen Helpling en de schoonmaker aanwezige contractuele relatie. Zo moet het huishouden betalen via een door Helpling bepaald betaalplatform en kan bij ziekte van de schoonmaker het huishouden een andere schoonmaker krijgen en via Helpling van schoonmaker wisselen.

Helpling wordt nu aangemerkt als uitzendwerkgever, daardoor is de schoonmaak-cao niet van toepassing.