Twinkle | Digital Commerce

Verandering kleineondernemersregeling negatief voor e-commerce?

2018-04-12
25081672
  • 2:58

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat in 2019 op de schop. In een bijlage bij de Miljoenennota staat dat vanaf volgend jaar de omzet bepalend gaat zijn. Het voorstel is om de grens te leggen op een omzet van 17.500 euro. Wat betekent dit voor webwinkeliers? En hoe logisch is dit eigenlijk?

De KOR zorgt er momenteel voor dat ondernemers geen of minder btw hoeven af te dragen als ze onder bepaalde grenzen blijven. Het is een prettige regeling voor ondernemers die hoegenaamd geen winst maken. Veel webshops hebben hier in hun eerste ja(a)r(en) dan ook gebruik van gemaakt.

Omzetcriterium

De regeling wordt komend jaar mogelijk gebaseerd op de omzet. In alle andere EU-landen wordt al met een omzetcriterium gewerkt. De Europese Unie heeft zelfs plannen om toe te werken naar een situatie waarin de omzetdrempel op 100.000 euro ligt.

Ik vind het een logische gedachte dat we regelingen in Europa meer moeten harmoniseren en omzet is een vaster gegeven dan btw. Met omzet rommel je minder snel, terwijl die btw-grens mogelijk de vreemde prikkel geeft om aan het einde van het kalenderjaar maar een grote uitgave te doen zodat je binnen de vrijzone blijft. Aan de andere kant is het vaak net dat zetje om die eerste jaren dus wél geld aan de onderneming uit te geven, en het valt te betwijfelen of je de overheid daarmee werkelijk benadeelt.

Huidige regeling motiveert om te investeren

Een regeling gebaseerd op omzet zou wel een grotere groep een administratieve lastenverlichting geven zonder dat dit de overheid écht veel geld kost, en is dus voor de Belastingdienst misschien prettig. Maar als we de situatie bekijken vanuit het oogpunt van innovatie en werkgelegenheid, dan is het raar dat we van een regeling die grofweg op winst was gebaseerd, naar een omzetgerelateerde regeling gaan; het ene beroep is nou eenmaal het andere niet en mogelijk benadelen we dan precies de verkeerde groep.

Een voorbeeld:
Je hebt nu 50.000 euro omzet, en 45.000 euro kosten. Je hebt dus 5.000 euro bedrijfsresultaat en daarover 1050 euro btw ontvangen. In de huidige regeling hoef je deze niet af te dragen als omzetbelasting.


Investeren wordt momenteel door de huidige regeling dus gestimuleerd. Hoe de details in de nieuwe situatie gaan gelden is nog niet helemaal bekend, maar er wordt gekeken naar een drempel van 17.500 euro omzet. Dat zou betekenen dat bovenstaande voorbeeld dus boven de omzetdrempel komt, en die duizend euro dus via de omzetbelasting moet afgeven.

In de retail hebben starters bijvoorbeeld meestal geen winst, maar wél omzet. Zelfs bij een ton omzet is er nog een reële kans dat je eigen salaris het minimumloon niet overstijgt. Het is dan nogal vreemd om die ondernemer te benadelen, ten opzichte van bijvoorbeeld een freelancer die 90 procent van zijn omzet als eigen salaris kan wegschrijven. Is dit wel wat de overheid wil stimuleren?

Nieuwe regeling stimuleert het zzp-schap

Sterker nog, juist met alle discussies rond de VAR, schijnzelfstandigheid en de enorme opkomst van zzp'ers die ook prima in loondienst hadden kunnen zitten, zou je verwachten dat de overheid bedrijven juist wil stimuleren om wél te groeien en investeren, en dus wel omzet te maken ook als daar nog geen winst in zit. Een webshop die groeit heeft meer kans om werkgelegenheid of innovatie op te leveren voor de BV Nederland dan freelance bouwvakkers, horecamedewerkers en pakketbezorgers die voorheen mogelijk nog in loondienst waren. Terwijl juist die laatste groep het grootste profijt heeft van een op omzet gebaseerde kleineondernemersregeling.

Zeker als Europa de omzetdrempel wil opschroeven tot hoog in de tienduizenden euro's is dit wéér een extra regeling die het interessant maakt om een loondienstverband maar op te zeggen en als dienstverlenende zzp'er aan de slag te gaan.

Dat de overheid het ondernemerschap wil stimuleren of administratieve lasten wil verlichten, snap ik goed. Maar wat schieten we hier als land nu eigenlijk écht mee op?