Twinkle | Digital Commerce

ShoppingTomorrow: 'Ga mee in digitale verandering'

2017-05-28
180101
  • [nieuws]
  • 1:54

De expertgroep Digitale Transformatie van onderzoeksprogramma Shopping-Tomorrow bemerkt steeds vaker dat bedrijven niet genoeg meegaan in de digitale veranderingen die nodig zijn om te overleven. Zij bieden geen antwoord op de veranderende behoeften van klanten en verliezen het van nieuwe toetreders die dit wel doen.

Daarom ontwikkelden de expertgroep in hun nieuwe bluepaper een framework met handvatten die bedrijven helpen om zich voor te bereiden op de onzekere digitale toekomst. Het doel is om digitale transformatie iets minder veelomvattend, onzeker en spannend te maken en richtlijnen mee te geven om bedrijven een aantal stappen vooruit te kunnen laten zetten.

Dilemma van de ondertussenheid
'Je moet investeren in innovaties, maar tegelijkertijd ook je huidige klanten goed van dienst zijn. Dit fenomeen noemen we het ‘dilemma van de ondertussenheid', vertelt Eduard de Wilde, voorzitter van de expertgroep. Deze ondertussenheid vraagt om innovaties en initiatieven op drie verschillende niveaus:

  • Initiatieven om bestaande processen te optimaliseren, zoals het online brengen van alle huidige producten.
  • Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, bijvoorbeeld een app waarmee je nieuwe toegevoegde waarde biedt aan klanten.
  • Het creëren van geheel nieuwe verdienmodellen, zoals een platform waarbij je de vraag van klanten en het aanbod van fabrikanten direct bij elkaar brengt en waar je een fee voor ontvangt.


Wacht niet tot het te laat is
De belangrijkste boodschap die de expertgroep wil overbrengen is: wacht niet tot het te laat is en blijf vooruitgaan. 'Je kunt scenarioplanning inzetten om een idee te krijgen welke richting het in de toekomst op kan gaan. Maar er kan natuurlijk ook zomaar een scenario ontstaan dat je nu niet voorziet. Laat dit idee je niet verlammen, maar je juist motiveren om wel iets te doen. Want de enige zekerheid die we kunnen meegeven, is dat wanneer je niets doet, je het sowieso niet gaat winnen. De meest succesvolle bedrijven zijn die bedrijven die nieuwe ontwikkelingen niet als bedreiging zien, maar als kans om dingen beter, sneller en anders te doen', vertelt Björn de Visser, gastheer van de expertgroep. 'Stel jezelf open voor nieuwe ontwikkelingen, wees nieuwsgierig, experimenteer en leer! Alleen zo kun je winnen in deze nieuwe digitale wereld.'

Dit artikel is onderdeel van een reeks over de bluepapers van ShoppingTomorrow. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers van de verschillende expertgroepen los te downloaden