Twinkle | Digital Commerce

Wat er fout gaat met leren en werken in onlife retail

2017-05-26
204120
  • 2:24

Als je retailers vraagt naar hun grootste zorgen voor de toekomst, dan is de kans groot ze talent noemen. ‘Retail talent’ prijkt zelfs bovenaan de uitdagingenlijst van Amerikaanse retailers, blijkt uit een studie van de National Retail Federation (NRF).

Met ‘retail talent’ bedoelen retailers, zowel online als offline, enerzijds de noodzaak om studerend talent met de juiste kennis en vaardigheden voor te bereiden op een baan in retail. Anderzijds om werkend talent de kans te geven hun retailcarrière voort te zetten of om nieuwe carrièrekansen in retail te creëren. In de VS zijn er maar liefst zevenhonderdduizend vacatures in retail die niet gevuld kunnen worden.

Rise Up
De NRF heeft onder het motto ‘Building Tomorrow’s Workforce’ een nationaal programma geïnitieerd waarmee de federatie ‘retail talent’ op de agenda probeert te zetten. Het ‘Rise Up’ traject van de NRF zal bestaan uit onderwijsprogramma’s en daaraan gekoppelde programma’s van certificaten voor deelnemende studenten en medewerkers. Het heeft veel weg van de wijze waarop Thuiswinkel.org’s e-Academy werkt: gecertificeerde opleidingen in middelbaar en hoger onderwijs en erkende certificaten voor studenten en werkenden die opleidingen succesvol afronden. De erkenning van deze certificaten door retailers vormt ook in de Verenigde Staten de basis van het succes van het Rise Up programma. Op de Big Show van de NRF werd bekend gemaakt dat meer dan twintig grote retailers, waaronder Walmart, het programma bij de start omarmen.

War on talent
Het ontbreekt in Nederland (en elders in de wereld) aan een nationaal human capital programma voor retail. In de afgelopen decennia hebben retailers ten onrechte vertrouwd op de status quo in retail en zich gelaafd aan de gedachte dat het allemaal wel goed zal komen. Het gevolg is dat de retailsector in de komende jaren alweer een nieuwe golf van disruptie en onzekerheid tegemoet gaat: de war on talent. In mijn boek ‘Het einde van online winkelen’ ga ik uitgebreid in op een van de grootste uitdagingen voor retailondernemers in de komende jaren: het gebrek aan goed geschoolde nieuwe medewerkers en het ontbreken van een leven-lang-leren houding en infrastructuur in de retailsector. De Nederlandse arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een dramatische kanteling, die maar door weinigen wordt gezien en onderkend. In de komende jaren zijn nieuwe sets van vaardigheden en T-shaped profielen voorwaardelijk voor het behoud van en het creëren van nieuwe banen in retail.

Vereende kracht
Als een van de voormannen van de Nederlandse Retailagenda pleit ik er al jaren voor deze uitdagingen met vereende kracht aan te pakken. Dat vergt visie, samenwerking en bovenal aanpakken. Het zijn zaken en eigenschappen waar de Nederlandse retail sector, ook op het gebied van human capital, nou niet bepaald van overloopt. Achter de schermen worden voorzichtige stappen gezet door nationale stakeholders om hier onder de vlag van de Retailagenda verandering in aan te brengen. Laten we daar niet te lang mee wachten, vaart maken en krachten bundelen. De nieuwe wereld van ‘onlife retail’ en alle winkelmedewerkers verdienen het.