Twinkle | Digital Commerce

Kabinet wil ‘minder kwantiteit, meer kwaliteit’ winkelaanbod

2017-11-08
180101
  • 1:36

Het kabinet komt met extra maatregelen om de winkelleegstand terug te dringen: gemeenten en provincies zouden alleen nieuwe winkels moeten bouwen als leegstaande winkels een andere bestemming krijgen.


Minister Kamp van Economische Zaken doet een dringend appel op lagere overheden om de winkelleegstand (laatste meting: 7,7 procent) terug te dringen, of in ieder geval niet verder op te laten lopen. Hij is volgens het AD niet van plan om dit wettelijk af te dwingen.

Levensader
In zijn brief aan de Tweede Kamer noemt de minister ‘de sector een van de levensaders van onze dorpskernen en binnensteden’. Mede door de opkomst van online retail is de winkelleegstand opgelopen, wat ten koste gaat van de lokale aantrekkelijkheid en leefbaarheid. Door de bouw van nieuwe winkelruimte toe te staan, vergrootten gemeenten en provincies het probleem, schetst Kamp. ‘Terwijl in afgelopen jaren de omzet van kledingwinkels, elektronicazaken en de meubelboulevards per saldo afnam en nu  9 procent van de winkelruimte leeg staat, is het totale vloeroppervlakte gestegen met 11 procent.’

Retailagenda
Kamp presenteert een ‘intensivering van de Retailagenda’, begin vorig jaar opgesteld door vertegenwoordigers van marktpartijen (winkeliers, vastgoedeigenaren en banken) en overheden (gemeenten, provincies en het Rijk. Volgens de minister worden resultaten geboekt. ‘Alleen neemt na recente grote faillissementen de druk op de markt voor winkelruimtes flink toe met extra leegstand als gevolg. Daarom nemen we nu aanvullende maatregelen, zodat we in komende jaren versneld kunnen komen van veel vierkante meters in kwantiteit naar minder vierkante meters van kwaliteit. Onze winkeliers verdienen aantrekkelijke winkelcentra en binnensteden om in te ondernemen, zodat consumenten er graag blijven komen voor hun aankopen.’

Ambities bijstellen
Een team onder voorzitterschap van oud-PvdA-partijvoorzitter Marijke van Hees gaat gemeenten en provincies helpen om het winkeloppervlak per saldo terug te brengen. Zij krijgt volgens het AD een jaar de tijd om gemeenten ervan te overtuigen hun ambities bij te stellen en meer rekening te houden met wat er in omringende gemeenten gebeurt.