Twinkle | Digital Commerce

Wat wil de Google Analytics-gebruiker?

2017-05-27
340217
  • 3:51

Hoe en waarvoor zetten Nederlandse bedrijven Google Analytics precies in? Hoeveel gebruiken maken ze ervan? En wat zijn de wensen en doelen van de gebruiker? Een recent onderzoek biedt antwoord op deze en andere vragen.
 
Tekst: Gerard Rathenau | Beeld: Twinkle/BBP Media

Bijna elk bedrijf met een website of webshop zet Google Analytics in, maar het daadwerkelijke gebruik ervan is niet heel groot. Zo gebruikt de meerderheid van de bedrijven het hulpprogramma nul tot twee uur per week. Slechts 10 procent gebruikt Google Analytics meer dan vijf uur per week:

Onderdelen en rapporten
De meerderheid van de respondenten uit het onderzoek naar de toepassing van Google Analytics geeft aan dat zij de onderdelen ‘Verkeersbronnen’ (tegenwoordig ‘Acquisitie’ genaamd) en ‘Dashboards’ het meest gebruiken. Vrij logisch, u wilt immers weten of uw content en acquisitiekanalen conversies opleveren. Opvallend is dat weinig partijen gebruikmaken van ‘Informatiegebeurtenissen’ binnen Google Analytics:

De ‘Informatiegebeurtenissen’ zijn aangepaste meldingen die u kunt gebruiken bij calamiteiten of extreme dalingen en stijgingen. Een voorbeeld hiervan zijn de 404-pagina’s (foutmeldingen) op uw website. Ook is aan de respondenten gevraagd welke rapporten zij het meest gebruiken. Vanzelfsprekend raadpleegt de meerderheid van de gebruikers de rapporten ‘Site-inhoud’ (tegenwoordig ‘Gedrag’) en ‘Doelen’ regelmatig. U wilt tenslotte weten of uw websiteactiviteiten meer conversies opleveren. Opmerkelijk is dat weinig gebruikers de rapporten over mobiele apparaten erop naslaan:

Informatiebehoefte
Op de vraag over welke onderdelen binnen Google Analytics de respondenten behoefte aan meer uitleg hebben, geeft het merendeel aan moeite te hebben met de ‘Aangepaste rapporten’ en ‘Geavanceerde segmenten’ van het programma:

Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom relatief weinig bedrijven het onderdeel ‘Geavanceerde segmenten’ gebruiken. Google Analytics heeft hier inmiddels op ingespeeld met de vernieuwde ‘Segmentbuilder’. Deze nieuwe tool dient het aanmaken van segmenten eenvoudiger te maken voor de gebruiker. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft tevens aan dat zij meer uitleg wensen over rapporten aangaande ‘Multi-channel trechters’ en ‘Social media’:

Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom de respondenten het onderdeel ‘Multi-channel trechters’ links laten liggen. De respondenten geven verder aan moeite te hebben met de ‘Social media’-rapporten, terwijl ruim 30 procent deze rapporten wel raadpleegt (zie afbeelding 3). Op de vraag welke ondersteuning de respondenten raadplegen om meer te leren over Google Analytics geeft 70 procent aan voornamelijk blogs te lezen. Slechts 7 procent van de respondenten bezoekt congressen om kennis op te doen over Google Analytics:

Belangrijkste doelen
Tot slot is er tijdens dit onderzoek gevraagd naar de doelen van de respondenten. Wat willen bedrijven bereiken via Google Analytics?

  • De vele tools en rapporten vertalen naar hulpmiddelen voor de dagelijkse praktijk.
  • Verbeteren van de websiteresultaten (conversie). 
  • Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. 
  • Beter inspelen op gebeurtenissen op de website.
  • Het toepassen van attributiemodellen om inzicht te hebben in de online campagneresultaten en budgetbewaking. 
Conclusies

-> Gebruik van de rapporten ‘Social media’ en ‘Mobiel’
Social media en mobiel internetgebruik maken nog steeds een stevige groei door. Toch blijkt uit dit onderzoek dat veel gebruikers het rapport ‘Mobiel’ in Google Analytics links laten liggen. Het hulpprogramma heeft hier zelfs een aparte rapportsectie voor ingericht. Is de websiteoptimalisatie wel gericht op mobiele apparaten? Daarnaast is het opvallend dat de respondenten de ‘Social media’-rapporten wel weten te vinden, maar hier meer uitleg over wensen. Overigens is het wel te begrijpen dat deze rapporten verwarrend kunnen zijn voor gebruikers; ‘Activiteit op gegevenshub’ en ‘Trackbacks’ zijn natuurlijk niet de meest heldere rapportbeschrijvingen binnen de dienst.

-> Gebruik ‘Multi-channel trechters’
De respondenten geven aan dat zij de ‘Multi-channel trechters’-rapporten momenteel relatief weinig gebruiken, maar wel behoefte hebben aan meer uitleg over deze rapporten. Begrijpelijk, de ‘Multi-channel trechters’ zijn voor campagne- en budgetoptimalisatie immers zeer waardevol. Alleen dient de gebruiker wel eerst wel te bepalen waarop hij gaat sturen voordat hij de inzichten uit deze rapporten kan gaan toepassen.

-> Resources en doelen
De meerderheid van de respondenten raadpleegt blogs om meer te leren over Google Analytics. Opvallend is dat er relatief weinig gebruikt wordt gemaakt van trainingen en congressen om meer bedreven te raken met het programma.Maar rapporten lezen is leuk, maar bedrijven verdienen daar geen geld mee dus wat willen Google Analytics-gebruikers er uiteindelijk mee bereiken? De koppeling van Google Analytics met de gebruiksvriendelijkheid van de website is een van de doelen en zeer treffend. Voor iedere website dient dit - een gebruiksvriendelijke website waarmee u uw bezoeker ondersteunt bij het bereiken van zíjn doelen - immers het uitgangspunt te zijn.

Het onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de wensen en doelen van de Google Analytics-gebruiker hebben in totaal tweeënveertig respondenten input gegeven over de volgende onderwerpen:

  • tijdsbesteding Google Analytics per week
  • gebruik van Google Analytics
  • wensen voor nadere uitleg over Google Analytics
  • te bereiken doelen via Google Analytics

De meerderheid van de respondenten is eigenaar van een bedrijf of werkzaam als online marketeer/e-commerce marketeer in het mkb. Alle resultaten uit het onderzoek kunt u vinden op: Ganalytics.nl/twinkle.

Gerard Rathenau is zelfstandig webanalist en trainer.