Twinkle | Digital Commerce

Webwinkeliers met BV blijven langer actief

2017-05-27
278206
  • 1:35

Online verkopers die werken in een BV-structuur houden het gemiddeld langer uit dan collega’s met een andere rechtsvorm. De Vennootschap Onder Firma (VOF) heeft de laagste overlevingskans; slechts één op de drie (33 procent) VOF-ondernemers is na vier jaar nog actief.

Van de webwinkeliers met een BV is 57 procent na vier jaar nog bezig, de overlevingskans van online ondernemers met een eenmanszaak is 43 procent na vier jaar.

Dat blijkt uit een analyse van de expertgroep Online Ondernemen van Shopping2020, het onderzoeksprogramma over de toekomst van winkelen. De groep nam 26.500 bedrijven met als hoofdactiviteit ‘webwinkel’ onder de loep. Voorzitter Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam, deelt enkele van de resultaten vandaag op Internetkassa.nu.

Overlevingskansen
Hieronder ziet u de overlevingskansen van Nederlandse webwinkels met verschillende rechtsvormen in beeld:Verklaring?
Weltevreden noemt een aantal mogelijke verklaringen voor het verschil in overlevingskansen onder webwinkeliers met een verschillende rechtsvorm, maar hij benadrukt dat het geen onderzoeksresultaten betreft. ‘Bij een BV spreek je toch vaak over een meer professionele organisatie, met een eigen juridische positie. Daarbij wordt er bij een BV vaak een startkapitaal door de vennoten ingebracht. Een VOF blijkt in veel gevallen een zakelijke overeenkomst tussen partners of goede bekenden. Daarbij ligt een conflict sneller op de loer, waarbij je het bedrijf moet ontbinden of de vennoot moet uitkopen. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de hogere overlevingskans van een BV.’

Pure players
Eerder heeft u op de site van Twinkle kunnen lezen over andere bevindingen van de expertgroep Online Ondernemen (zie ook Twinkle 9, pag. 46). Uit de analyse van Kamer van Koophandel-gegevens bleek onder meer dat webwinkels die als ‘pure player’ zijn begonnen een lagere overlevingskans hebben dan andere bedrijven in de detailhandel.
 
Lees ook: Loont het oprichten van een bv voor starters? (4 september 2013)