Twinkle | Digital Commerce

Nieuwe controles ‘oud voor nieuw’ verplichting

2017-05-27
1050724
  • 1:24

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) gaat binnenkort opnieuw webwinkels controleren die elektronische apparatuur verkopen. Uit eerdere controles bleek dat de meeste webshops niet voldeden aan de zogenoemde ‘oud voor nieuw’-verplichting.

De verplichting volgt uit het Besluit en de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur, afgekort tot Beea/Reea. Ze houdt in dat kopers van elektrische apparaten hun oude apparatuur bij de verkoper in moeten kunnen leveren, ongeacht het merk.

Meeste webshops in overtreding
De ILT onderzocht vorig jaar dertig bedrijven die samen honderden webwinkels in de lucht houden. Daarbij constateerde ze dat ‘de meeste webwinkels’ niet voldeden aan de oud voor nieuw verplichting (artikel 4 Reea). Ook voldeden enkele internetwinkels niet of niet volledig aan de mededelingsplicht (artikel 4 Beea) voor de apparaten die ze importeerden.

Hercontroles
De betrokken bedrijven kregen een brief van de inspectie met het verzoek orde op zaken te stellen en de ILT daarover te informeren. Bij het verstrijken van de deadline, afgelopen voorjaar, had de helft van de aangeschreven bedrijven daaraan gehoor gegeven. In een e-mail aan stakeholders, waar Twinkle inzage in kreeg, schrijft de ILT verder dat in september hercontroles gaan plaatsvinden. Daarover zijn de betrokken bedrijven inmiddels geïnformeerd. De ILT zal ook webwinkeliers onder de loep nemen die nog niet eerder zijn gecontroleerd.

‘Negatieve concurrentie’
Na de controles van vorig jaar werd de inspectie selectiviteit verweten, schrijft de ILT zelf in de mail aan stakeholders: ‘Wij hebben signalen ontvangen van internetwinkels dat ze het vermoeden hadden dat ze als enige waren aangeschreven en dus negatieve concurrentie ondervonden. Hoewel niet alle internetbedrijven zijn gecontroleerd, was in bijna alle gevallen sprake van concurrenten die wel degelijk waren aangeschreven.’