Twinkle | Digital Commerce

Kwart ontvangers opent e-mails van webwinkeliers

2017-05-28
180101
  • 1:38

Digitale nieuwsbrieven van pure Nederlandse online verkopers worden gemiddeld door 26,3 procent van de ontvangers geopend. Niet meer dan één op de zeventien (5,84 procent) abonnees klikt door naar de site van de verzender. De ratio’s voor online verkopers met winkels zijn beter.
 
Dat blijkt uit de Nationale E-mail Benchmark 2013 die eerder deze week werd gepubliceerd door de DDMA. De benchmark biedt inzicht in de Nederlandse verzending van ‘Elektronic Direct Mail’ (EDM’s) in 25 branches. Het cijfermateriaal voor het rapport (4,59 miljard mails, verzonden in 107.855 verschillende EDM’s) komt van Emark, E-Village, Mailplus, Measuremail, Tripolis Solutions en Webpower.

Hoge volumes, lage ratio’s
De DMMA constateert dat de mails minder worden geopend (aangeduid als ‘Confirmed Open Rate’ ofwel COR) naarmate het aantal ontvangers van een EDM toeneemt. Ook het doorklikratio (‘Click Trough Rate’ ofwel CTR) en – in mindere mate - het aandeel van de ‘openers’ dat doorklikt (‘Click To Open rate’ ofwel COR) nemen af bij grotere verzendvolumes. ‘Dit suggereert dat e-mailings naar een relatief klein bestand door de ontvanger als gerichter en relevanter worden beschouwd en daardoor betere resultaten boeken dan e-mailings naar een relatief groot bestand’, is de logische inschatting van de DDMA.

E-commerce
Dat e-commerce bedrijven lage ratio’s halen ten opzichte van andere verzenders is gelet op het bovenstaande geen verrassing; meer dan de helft van de EDM’s komt terecht bij tienduizend ontvangers of meer en dat is relatief veel. Hieronder vindt u allereerst de e-maildata over webwinkeliers zonder winkels:

 

 

Hieronder vindt u de e-maildata over webwinkeliers met winkels:

Te zien is dat e-mails van multichannel-verkopers door bijna één op de drie ontvangers worden geopend (32,4 procent), meer dan mails van pure webverkopers. Ook het doorklikratio ligt hoger bij webwinkeliers met een winkel. Voor beide groepen is vrijdag de favoriete verzenddag en de ochtend het favoriete verzendmoment.

Download: Nationale E-mail Benchmark 2013 (pdf)