Twinkle | Digital Commerce

Rijk mengt zich niet in locatiebeleid webwinkels

2017-11-08
180101
  • 1:26

Het kabinet vindt nieuwe wetgeving over de locatie van webwinkels onnodig. Of webwinkelactiviteiten wel of niet mogen worden uitgevoerd in bijvoorbeeld woonwijken of industrieterreinen is en blijft aan gemeenten te bepalen. Zij kunnen ‘lokaal maatwerk leveren’.
 
Dat schrijft demissionair staatssecretaris Henk Bleker in antwoord op vragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. De parlementariër ziet graag dat webwinkeliers een afgebakende juridische status krijgen, waardoor ze niet zijn overgeleverd aan ad hoc interpretaties van gemeenten. Met (verouderde) bestemmingsplannen in de hand zouden die webwinkeliers soms min of meer willekeurig weren uit woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebieden.

Zaak van gemeenten
Het Besluit ruimtelijke ordening doet geen uitspraken of webwinkels nu wel of niet tot detailhandel gerekend moeten worden’, schrijft Bleker in zijn antwoord aan Verhoeven. ‘Ik zie echter geen noodzaak daarover nieuwe wetgeving voor speciaal één categorie winkels (webwinkels, red.) in het leven te roepen. Invulling van een bestemmingsplan met de daarbij behorende locaties en regelgeving voor webwinkels is dus een zaak van gemeenten, want alleen zij zijn in staat lokaal maatwerk te leveren.’

Up-to-date
Gemeenten hebben zelf de speelruimte om bestemmingsplannen up-to-date te houden en bepalingen op te nemen over bijvoorbeeld webwinkels. Volgens Bleker zijn ze goed in staat te bepalen of specifieke detailhandelsactiviteiten zich al dan niet verdragen met een goede ruimtelijke ordening.

Dymaische groeisector
Thuiswinkel.org toont zich tevreden met de opstelling van het kabinet. ‘Aparte regels zouden webwinkels kunnen beknellen’, aldus Martijn Hos op de site van de belangenvereniging. ‘E-commerce is een uitermate innovatieve en dynamische groeisector. Steeds meer bedrijven zijn cross- of omnichannel. Enge definities passen daar niet bij.’ Thuiswinkel.org roept gemeenten op detailhandel in al zijn verschijningsvormen te faciliteren.