Twinkle | Digital Commerce

Concurrent voor Sjopze: Webwinkelaanbod.nl

2017-11-08
170130
  • 1:44

In navolging van TNT Post begin ook webwinkelbouwer Wizbizz met de verspreiding van folders vol aanbiedingen van webwinkeliers. De eerste editie valt medio februari bij 1,2 miljoen huishoudens op de mat.

Dat vertelt Arie Kwakernaat aan Twinkle. Hij werd begin december aangesteld als business development manager, om het idee van Wizbizz-baas Jelle Troost ten uitvoer te brengen. ‘Al voor Sjopze op de markt kwam liep hij ermee rond, maar hij kwam niet aan ontwikkeling toe.’

Tweewekelijks
Hoe het ook zij, de eerste folder van Webwinkelaanbod.nl (demo hier) valt volgende maand op de mat. Volgens Kwakernaat moet het reclamedrukwerk tweewekelijks gaan verschijnen, al ligt de frequentie in het begin vermoedelijk lager.

Bovenmodaal
Voor de verspreiding van de folders sloot Wizbizz een deal met Interlanden. Kwakernaat: ‘Zij bieden ons een garantie op fijnmazigheid. We hebben twee selectiecriteria gehanteerd voor de ontvangers: gezinnen moeten bovenmodale inkomsten hebben en meer dan gemiddeld online shoppen. Als 70 procent van de huishoudens op buurtniveau aan die definities voldoet, worden de folders huis-aan-huis verspreid. In totaal gaat het om 1,2 miljoen huishoudens.’

Webwinkelaanbod.nl
De folder van Wizbizz is gekoppeld aan de site Webwinkelaanbod.nl, waarop sinds de start een jaar gelden vijfduizend webwinkeliers zijn verzameld. De adverterende webwinkels uit de folders krijgen een prominente plek op de site, een dienst waarin TNT Posts Sjopze ook voorziet.

Instapkosten
Als belangrijkste verschil met het geslaagde folderexperiment van TNT Post noemt Kwakernaat de adverteerderstarieven voor de folders van Wizbizz: ‘Met name de instapkosten liggen aanzienlijk lager. Uit een telefonische peiling onder honderden webwinkeliers bleek de respons groot: dik 15 procent van de bedrijven wilde graag met ons in zee gaan.’

Code of extensie
Adverterende webwinkeliers hebben volgens Kwakernaat verschillende opties om via de folders aan extra shoppers te komen: ‘Ontvangers kunnen de webshop direct, of via Webwinkelaanbod.nl bereiken. Als webwinkeliers de respons wilen meten, kunnen ze een code afdrukken in onze folder of verwijzen naar een extensie op onze site.’

Webwinkelaanbod
Wizbizz heeft meer plannen om Webwinkelaanbod.nl uit te laten groeien tot een portal voor shops en shoppers. Kwakernaat: 'We hebben ideeën voor beurzen, waarop webwinkeliers zich kunnen tonen aan het publiek. We denken groot, RAI, Jaarbeurs, Ahoy en dergelijke. Geen marktkraampjesidee.'