Twinkle | Digital Commerce

Meer succes door betere sitestructuur

2017-11-09
  • 4:01

Wie zijn website inricht op zoekmachineoptimalisatie, mag al snel een hogere conversie verwachten. De reden: zo'n structuur drijft op keywords die de doelgroep gebruikt in de zoekmachines. Goed toegepast werft uw site zo meer en kwalitatief beter verkeer. Structureer uw site naar een hoger niveau!

Tekst: Bart Nagel

De basis van een slim gestructureerde site zit hem in de hyperlinks: die creëren de paden die de crawlers van zoekmachines volgen. Hyperlinks geven in frequentie aan welke pagina's belangrijk zijn. Bovendien geeft de gelinkte tekst aan zoekmachines en bezoekers informatie over het onderwerp van de doelpagina. Dat geld voor inkomende links vanuit andere sites, maar net zo goed voor links binnen de eigen website, want een website is eigenlijk niets meer dan een verzameling links naar de eigen webpagina's. Wilt u daar een structuur in aanbrengen die optimaal is voor zoekmachines, dan moet de site worden opgezet aan de hand van de meest relevante trefwoorden. Neem uw producten en assortiment als uitgangspunt en onderzoek welke woorden de doelgroep gebruikt om naar zo'n assortiment te zoeken. Maak daarbij gebruik van een aantal tools die op internet vrij beschikbaar zijn, zoals Googles verkeersschatter en keyword suggestietools.

Keyword-analyse
Op basis van de keyword-analyse kunt u een shortlist opstellen met de belangrijkste zoekwoorden en ondersteunende trefwoorden of woordcombinaties. Just Beerekamp, Organic Search Consultant bij zoekmachinemarketingspecialist Traffic4U, adviseert om waar mogelijk die woorden exact te gebruiken in de sitestructuur. Door letterlijk de termen te gebruiken die bij de doelgroep in zwang zijn, is veel meer verkeer genereren. Ook is het zaak op de betreffende pagina's de keywords frequent te gebruiken, zodat zoekmachines de pagina op dat trefwoord hoog gaan ranken. De ondersteunende keywords zijn ook zeer geschikt om te gebruiken als aparte webpagina's. Zolang elke pagina maar unieke content bevat, vinden zoekmachines het prima. Webshops kunnen hier bij uitstek voordeel halen: ieder product of productengroep kan een aparte pagina worden. Daarmee speelt u perfect in op het feit dat internetgebruikers steeds méér zoekwoorden intoetsen. 'Zocht men vroeger vooral op een enkel woord, nu zijn meerdere woorden en woordcombinaties absoluut gemeengoed', aldus Beerekamp. 

Bijvoorbeeld fietsen
Neem als voorbeeld een online fietsenwinkel. De hoofdstructuur zou kunnen bestaan uit herenfietsen, damesfietsen en merken en kleuren. En dan zodanig gestructureerd dat als gezocht wordt op 'herenfiets' de bezoeker meteen terecht komt op de pagina die in een duidelijke onderverdeling het complete aanbod weergeeft. Zorg ook dat er een pagina beschikbaar komt met titels die corresponderen met keywords/woordcombinaties als  'Batavus herenfiets' of 'Rode Batavus herenfiets'. Het gebruik van de juiste keywords kan enorme conversieverschillen opleveren. Als klassiek voorbeeld noemt Beerekamp het verschil in de woorden laptop en notebook. Beide termen betekenen exact hetzelfde maar mensen zoeken drie maal vaker op laptop. 'Toch zag je veel webshops rustig notebook gebruiken', zegt hij. 'Als webshops dit vervangen door laptop, zouden ze in theorie een conversieverbetering kunnen behalen die drie keer zo hoog ligt.'

Belangrijk maken
Naast het gebruik van keywords in de menustructuur, kunt u ook links binnen de pagina's gebruiken om bepaalde content te pushen. Simpelweg door er meer links naartoe te creëren. Als binnen de site dan ook nog slimme woorden worden gebruikt in de tekst van die hyperlinks, worden die pagina's niet alleen goed gevonden door zoekmachines, maar worden ze ook gelinkt aan de trefwoorden die voor de doelgroep zo belangrijk zijn. 'Precies door deze methode rankt Wikipedia zo goed binnen Google', zegt Joost de Valk, SEO Consultant bij het bedrijf Onetomarket. 'Wikipedia linkt stelselmatig in de tekst naar andere pagina's. Steeds met gebruik van het betreffende keyword. Hoe meer interne links een pagina krijgt, hoe belangrijker deze is in de ogen van de zoekmachine.' 

Dubbele content
Het grootste probleem bij de interne verwijzingen is duplicate content. Door categoriseringen en diverse manieren van oprakelen van dezelfde informatie (denk aan search en aanbevelingen), kan een zoekmachine veel meer pagina's 'zien' dan er daadwerkelijk zijn. Uiteraard zijn dit steeds dezelfde pagina's. 'Er zijn gevallen bekend van webshops die een assortiment voeren van 5.000 producten, terwijl Google 150.000 pagina's weet te indexeren', zegt De Valk, die dit nogal eens ziet voorkomen bij webshops die systemen van OsCommerce en Zencart gebruiken.

Breadcrumb
Een hele slimme zoekmachinetool is de breadcrumb, in essentie een navigatiehulpmiddel dat de bezoeker helpt om niet te verdwalen. In de fietsenwinkel zou die er bijvoorbeeld uit kunnen zien als: herenfietsen > Batavus > rood. De breadcrumb bestaat uit links en doet derhalve uitstekend dienst als zoekmachine-optimalisator. Het zijn namelijk extra links naar de genoemde pagina's en bovendien links die verticaal linken binnen een categorie. Juist dit maakt de bezoeker en zoekmachine duidelijk dat de site en de onderwerpen hiërarchisch zijn verdeeld.


Wijzigen? Denk aan statuscode

Wilt u uw website opnieuw inrichten naar veelgebuikte keywords, dan is het zaak redirects in te stellen. Deze verwijzingen vertellen zoekmachines dat de geïndexeerde content op een andere, nader gespecificeerde pagina staat. Daarmee verliest u de opgebouwde ranking niet zo snel, omdat de opgebouwde waardering voor de site bewaard blijft. De enige juiste redirect in dit verband heeft een statuscode 301. Alleen die maakt duidelijk dat de wijziging permanent is, waardoor zoekmachines de nieuwe locatie en benaming zullen verwerken. 


Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 08-2008