Twinkle | Digital Commerce

Creatieve consument driver achter innovatie

2017-05-26
  • 4:00

Britse schrijver probeert 'mass participation' met eigen boek

De Brit Charles Leadbeater is de man achter het binnenkort te verschijnen boek 'We Think'. Het boek gaat over mass creativity en open innovatie. Bij wijze van experiment plaatste de schrijver de ruwe versie ruim een jaar geleden online. Het uiteindelijke boek is flink veranderd, mede dankzij de input van geïnteresseerden die zich online aandienden.

Door: Bart Nagel

Charles Leadbeater, journalist/schrijver en consultant over online businesstrends, betoogt in zijn boek 'We think' dat er een grote verschuiving plaatsvindt in het economisch handelen van mensen. En dan specifiek over de veranderende aard van creativiteit en innovatie. Mensen zijn steeds vaker op vrijwillige basis samen bezig met ingewikkelde projecten. Projecten die betaald en in opdracht of loondienst maar zelden van de grond komen. Hij noemt als inmiddels klassieke voorbeelden Wikipedia (online encyclopedie) en Linux (open source software). Eigenlijk, zo stelt hij, gebeuren er nu dingen die we een paar jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. 'Tot een tiental jaren geleden waren encyclopedieën dure boekwerken gemaakt door een hoop slimmeriken in loondienst', zegt Leadbetter. 'Wikipedia is gratis, is vele malen groter en wordt gemaakt door veel meer slimmeriken die dat in hun vrije tijd bij elkaar tikken. Buiten kantooruren en zonder een baas die hun opdrachten geeft. Dat is een fenomeen dat alle boeken over organisatiestructuren te boven gaat'.

'Ik heb al recensies gekregen voordat het werkelijk gepubliceerd is'

Open innovatie
Omdat Leadbeaters boek over de nieuwe open structuren in innovatie gaat, vond hij dan ook dat hij zijn werk moest openstellen, voordat het eindproduct in de boekenwinkel lag. Hij publiceerde het in oktober 2006 op de website Wethinkthebook.net. En prompt stroomden de reacties binnen. Meestal waren het rapporten, boeken of essays van anderen die werden aangedragen. Soms ontving hij extra voorbeelden of werd er iets ter discussie gesteld. 'Het uiteindelijke boek is er flink door veranderd', zegt Leadbeater. Hij heeft het eindproduct net naar zijn uitgever gebracht. De uiteindelijke versie is zeven hoofdstukken lang geworden in plaats van de elf in de online ruwe versie. 'Het heeft me vooral geleerd dat een boek een veel langere levensduur heeft. Het bestaat nu in feite ook al voordat het bestaat. Ik heb al recensies gekregen voordat het werkelijk gepubliceerd is. En ik heb er een illustrator door leren kennen die mijn betoog kracht heeft weten bij te zetten in de uiteindelijke drukversie', aldus de Brit. Hij verwacht - hoewel het nooit te bewijzen valt - dat het boek er uiteindelijk ook beter van verkoopt. Want het geniet bij voorbaat al meer bekendheid en heeft online veel buzz gecreëerd.

Niet zaligmakend
Net als amateurs en vrijwillige enthousiastelingen hem hielpen met zijn boek, kunnen deze heel veel bedrijven online gaan helpen. Een leger meedenkers en mede-creatievelingen is in aantocht. Dat is al te zien aan hoe tieners van nu samenwerken via allerlei netwerksites. De nieuwe generatie groeit ermee op. Leadbeater schat in dat in de nabije toekomst 20 tot 30 procent van de bedrijven te maken krijgt met meedenkende klanten, leveranciers of andere relaties. 'Veel bedrijven roepen nu ook dat ze die open innovatie en participatie willen. Vooral omdat het nu hip is. Maar dan moet je als bedrijf ook echt willen luisteren. En juist daar ontbreekt het nogal eens aan', signaleert Leadbeater, die met name angst ziet om de controle te verliezen. Juist die bedrijven die zich online begeven en dus handel maken met innovatie, zullen het moeten leren. En gebruikersparticipatie mag dan in zijn, het is niet zaligmakend. Hij noemt Wikipedia weliswaar als belangrijk voorbeeld, maar geeft ook aan dat dit internetinitiatief moeite heeft om inkomsten te genereren.

Ambassadeurs
Het beste is volgens de schrijver om op zoek te gaan naar je zogeheten leadusers, de fans van uw merk en producten. Volgens Leadbeater schuilen ze onder de 10 tot 20 procent van uw klanten die het meest loyaal zijn. Wie deze groep kan identificeren, heeft mensen te pakken die u goed kunt laten meedenken. 'Zij hebben toch al het beste met je voor en hebben daardoor zeer waardevolle informatie-inzichten. Door hen mee te laten denken en participeren, worden ze mogelijk ambassadeurs van een merk. Maar dan moet je ze ook echt de ruimte geven'. Hij haalt een voorbeeld aan uit zijn eigen leven. Hij is fan van voetbalclub Arsenal. Zijn belangrijkste nieuwsbron over Arsenal is het weblog Arsblog. Het wordt geschreven door een fan uit Dublin. 'Hij schrijft zeer opiniërend, grappig, erg raak en hij is bovendien bijzonder goed ingevoerd. Het is informatie die je nergens anders kunt krijgen. De site haalt duizenden hits per dag en de schrijver wordt ook door Arsenal serieus genomen. Hij krijgt soms interviews met spelers en technische stafleden. Arsenal neemt het voor wat het is - een vitale bron van informatie voor andere fans - en laat die ene fan uit Dublin dus participeren in het merk en de nieuwsvoorziening.'Charles Leadbetter is keynote-spreker tijdens Marketing 3. Dit event vindt plaats op 27, 28, en 29 november in MediaPlaza in Utrecht.


Lees meer over mass creativity, open innovatie en crowdsourcing op onze website: twinklemagazine.nl/crowdsourcing.aspx

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 9 2007