Twinkle | Digital Commerce

Alembo en Majorel bundelen de krachten in Suriname

2022-09-09
1000562
  • [branded content]
  • 5:23

Majorel nam op 1 juni 2022 het in Suriname gevestigde Alembo over en deze overname past in de groeistrategie voor Nederland. Met Alembo in de gelederen versterkt Majorel haar dienstenportfolio met het bieden van een kwalitatief hoogwaardige offshore oplossing voor de Nederlandse markt en Alembo krijgt toegang tot de kennis en expertise van Majorel. Samen kunnen beide bedrijven hierdoor ook in de toekomst blijven groeien. Een ideale match, zo vertellen de vier hoofdrolspelers in dit traject: Frank Veldhuizen & Eline Verhek van Alembo en Niels Tetteroo & Sander Kuijer van Majorel.

Alembo is in 2005 opgericht door Frank Veldhuizen en heeft een team van ruim 300 medewerkers in Paramaribo en een aantal in Nederland. Alembo werkt vanuit Suriname voor zowel Nederlandse als internationale klanten op het gebied van onder andere klantenservice en gegevensverwerking. Frank werkte veel in het buitenland aan diverse uitbestedingsprojecten en heeft daar uitgebreide ervaring mee opgedaan. Die ervaring heeft hij gebruikt om in 2005 Alembo te starten, waarbij de operatie vanuit Suriname aangestuurd werd en het beheren van de relaties vanuit Nederland. In het begin vonden de werkzaamheden vooral op kleine schaal plaats om ervaring op te doen. Niettemin groeide het bedrijf door en ontwikkelde zich tot een serieuze onderneming in Paramaribo. Frank: ‘We hebben altijd een modern, divers bedrijf willen zijn dat goed is voor haar medewerkers. Niet als holle frase, maar vanuit intrinsieke waarde. Alembo betekent niet voor niets een plaats waar iedereen zichzelf mag zijn.’

Werkgeluk

In 2013 is Eline Verhek als operationeel directeur in het Alembo-avontuur gestapt. ‘Ik zag de grote betrokkenheid, de open cultuur en een bedrijf vol ambitie’, zegt Eline. ‘Ik vind het leuk om te pionieren en samen iets te creëren en op een gegeven moment maak je dan de overstap naar een meer geformaliseerde en professionele organisatie.’ Die overgang verliep zonder al te veel hindernissen. Eline: ‘Absoluut, de medewerkers staan open voor verandering en zijn met mij de uitdaging aangegaan. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over gedrag, transparantie, feedback geven en werkgeluk. De bedrijfscultuur is doorontwikkeld, maar die waarden staan nog altijd centraal. En nu is er ook de mogelijkheid om professionele en persoonlijke skills te ontwikkelen.’ Uniek is de visie van Alembo op werkgeluk voor zijn werknemers. Eline: ‘Werkgeluk staat centraal in onze manier van werken. Wij vinden het belangrijk dat elke baan betekenis en een merkbare toegevoegde waarde heeft.’

Om dit te stimuleren biedt Alembo verschillende activiteiten zoals interne trainingen, online trainingen, coaching en interactieve events. Eline: ‘We zijn partner bij een young professionals-café, waar elke week events plaatsvinden op het gebied van ondernemerschap, visieontwikkeling en netwerken. Die verankering van Alembo in de Surinaamse maatschappij groeide hand in hand met de groei van het bedrijf en er wordt continu nagedacht over programma’s die Paramaribo en het land verder kunnen helpen. Zoals bijvoorbeeld How Green Can You Go? waarbij we samen met bedrijven pragmatisch bekijken welke groene doelen zij zichzelf kunnen stellen. Een hit is ook de jaarlijkse landelijke typewedstrijd die we organiseren. Simpel en laagdrempelig en enorm belangrijk om uiteindelijk carrière te kunnen maken bij ons of ergens anders. Dit soort activiteiten sluiten weer naadloos aan bij drie van de Sustainable Development Goals van de VN die Alembo heeft geadopteerd: Kwaliteitsonderwijs (goal 4), Eerlijk werk en Economische Groei (goal 8) en Duurzame Steden en Gemeenschappen (goal 11). Dit zien we ook terug in het ontwikkelingsniveau van onze medewerkers. Maar liefst 30 procent studeert of studeert binnenkort af op HBO-niveau. Dat zijn echt hele mooie cijfers en daar zijn we trots op.’ De nadruk op cultuur en professionalisering legt Alembo geen windeieren. Eline: ‘We zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en dat is prachtig. Daarnaast zijn onze klanten heel loyaal en blijven gemiddeld meer dan acht jaar bij ons; er zijn er zelfs die al klant zijn vanaf het allereerste uur.’

Ideale overnamekandidaat

Dat Alembo de ideale overnamekandidaat was voor Majorel, kan Sander Kuijer alleen maar beamen. Sander: ‘In 2021 heb ik via Coniche een interim opdracht gedaan bij Majorel, waarin ik de offshore mogelijkheden voor de Nederlandse markt in kaart heb gebracht. Daaruit bleek dat Suriname de beste locatie is als het gaat om kwaliteit en schaalbaarheid en Alembo een zeer geschikte overnamekandidaat. De klantcontactbranche in Suriname heeft zich de laatste vijf tot tien jaar enorm ontwikkeld en Alembo heeft daarin een prominente rol gespeeld. Alembo heeft mij enorm verbaasd en ik ben er trots op dat het advies uiteindelijk heeft geleid tot de overname.’

De unieke cultuur, klinkende groeicijfers en het fantastische werkgeverschap van het bedrijf waren van doorslaggevend belang voor Majorel. ‘De focus van Alembo op het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening en tegelijkertijd de ontwikkeling van zijn medewerkers sluit perfect aan op het DNA van Majorel,’ stelt Niels. ‘Onze activiteiten zijn één-op-één te linken aan de activiteiten van Alembo. Daarnaast is Majorel ook een people company, waar mensen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en waar de doorgroeimogelijkheden groot zijn.’ De unieke positie die Alembo als werkgever inneemt binnen de Surinaamse maatschappij was voor Majorel vanzelfsprekend ook een waardevolle asset. Niels: ‘Dat hadden we zelfstandig nooit op die manier kunnen bereiken. Alembo heeft op zijn beurt baat uit het schaalvoordeel van een grote Nederlandse organisatie. Alembo is nu onderdeel van Majorel, maar behoudt wel zijn eigen unieke identiteit. De ambitie is om de komende jaren flink door te groeien en samen nieuwe successen te gaan behalen.’

Impact sourcing

Dankzij de overname kan Majorel zijn klanten meerdere proposities bieden, zoals onshore vanuit Nederland, offshore vanuit Suriname of een combinatie van die twee. Een ander belangrijk aspect is de impact die gemaakt wordt in Suriname. Sander: ‘Impact sourcing is voor ons heel belangrijk, dat zie je ook terug in onze wereldwijde footprint. De impact die je als werkgever met goed werkgeverschap maakt op je medewerkers is enorm en mag niet onderschat worden. Een mooi voorbeeld daarvan is dat Alembo zijn medewerkers in euro’s betaalt en niet in Surinaamse dollars. Dat is belangrijk voor hun financiële continuïteit, zeker gezien de hoge inflatie van de Surinaamse dollar. Voor Alembo is dat een intrinsieke keuze en toont de betrokkenheid bij de maatschappij. Goed werkgeverschap en verantwoordelijk omgaan met je mensen, ook financieel. De waardering hiervoor zien we terug in het werkgeluk van de medewerkers én daarmee weer bij onze klanten. Uit alle cijfers blijkt hoe goed het beleid is voor mens én onderneming. Dat is heel inspirerend en daar kunnen wij ook nog van leren. Echt een compliment voor het hele Alembo-team’, concludeert Sander. ‘En ik hoop dat we hiermee de soms wat negatieve beeldvorming over Suriname kunnen wegnemen. Er is heel veel potentie, maar je moet het wel goed organiseren. Ik zie dan ook een mooie toekomst weggelegd voor klantcontact in Suriname en in het bijzonder bij Alembo.’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Majorel
Tekst: BBP Media | Beeld: Majorel