Twinkle | Digital Commerce

‘Helft fabrikanten wil in e-commerce investeren’

2021-04-23
1000562
  • 1:20

Bij fabrikanten is de verkoop van producten aan klanten relatief traditioneel. Het merendeel van de producten wordt via accountmanagers en e-mail verkocht. Toch geeft de helft van de fabrikanten aan binnen een jaar in het e-commerceplatform te willen investeren.

Dat blijkt uit het onderzoek: ‘The State Of International E-commerce In Manufacturing’ van Copperberg, Intershop en Evident, waarin de mate van digitalisering binnen fabrikanten wordt onderzocht. Online verkoop van producten staat binnen de b2b markt nog op een laag pitje. Slechts 0 tot 25 procent van de verkoop vindt online plaats.

Volgens de onderzoekers geven fabrikanten nog te weinig aandacht aan personalisatie binnen hun webshop. Dat terwijl is gebleken dat dat een belangrijk element is binnen de online verkoop. Een digitale strategie wordt over het algemeen ook nog niet als belangrijk beschouwd. Slechts 32 procent van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf een duidelijke digitale strategie heeft. Eenzelfde percentage vindt de digitale strategie voor een deel goed. Bij 24 procent wordt aan een betere digitale strategie gewerkt.

Desondanks verwacht 48 procent van de fabrikanten in de komende 12 maanden te investeren in hun e-commerce platform. Volgens de onderzoekers toont dat juist aan dat e-commerce aan de weg timmert binnen de sector, omdat het hierbij vaak om investeringen in de fundering van het platform gaat. Toch blijkt een deel van de bedrijven al wel in personalisatie van hun platform te investeren, zo geeft ruim een kwart aan de komende tijd te investeren in technieken als Augmented Reality, Virtual Reality en Artificial Intelligence.