Twinkle | Digital Commerce

PostNL wijst finaal overnamebod bpost af

2017-05-27
1678944
  • [nieuws]
  • 1:47

PostNL blijft in Nederlandse handen. Het bedrijf heeft ook het laatste bod van bpost afgewezen. De Belgische branchegenoot heeft aangegeven geen vijandige overname te zullen doen.


Daarvan is sprake als het bestuur van de beoogde prooi tegen is. Zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen is unaniem tegen een overname van PostNL, waarmee een overname van de baan is.

Inefficiënt, te weinig innovatief, gebrek aan steun
PostNL voert verschillende redenen aan voor de nieuwe afwijzing. Uit de persverklaring van vanmorgen: ‘De Raden zijn van mening dat de invloed van de Belgische overheid in samenhang met een gecompliceerd governance model op verschillende bestuursniveaus de combinatie inefficiënt maakt en dus slecht in staat om effectief te reageren op uitdagingen. De Raden hebben er verder geen vertrouwen in dat de noodzakelijke transformatie, inclusief de noodzakelijke innovatie, snel genoeg bereikt kan worden. Ten slotte mist een transactie met bpost brede steun van stakeholders, met name in de politiek, terwijl deze steun cruciaal is voor het welslagen van de combinatie.’

Vierde bod
Bpost, voor 51 procent in handen van de Belgische staat, bracht vorige week een vierde bod uit op PostNL. De marktleider op de Nederlandse brieven- en pakketmarkt wil de uitgezette koers echter eigenhandig vervolgen. ‘Deze strategie wordt succesvol uitgevoerd en resulteert in verbeterde resultaten’ liet PostNL eerder optekenen. Het bedrijf spreekt onder andere van ‘zeer robuuste groeitrends’ in pakketten.

UPD
Een overname door bpost zou leiden tot ‘wijzigingen in het Nederlandse regelgevend kader om de geliberaliseerde postmarkt veilig te stellen’, schetst PostNL vandaag in een brief aan aandeelhouders (pdf). Het ministerie van Economische Zaken zou de UDP (universele postdienst, goed voor 876 miljoen euro omzet in 2015) opnieuw kunnen aanbesteden of het rendement van PostNL daaruit maximeren.

Uit de brief: ‘Als deze maatregelen zouden worden uitgevoerd, zal de winstgevendheid van PostNL significant verslechteren, zal zijn status als UPD-verlener in gevaar komen, zal een groot aantal banen verloren gaan, zal de concurrentiepositie van PostNL verzwakken, zal in het verlies van belangrijke grote klanten resulteren, zal de huidige transitie van PostNL en de groei in e-commerce en pakketten in gevaar brengen, en zal weinig tot geen ruimte voor PostNL overlaten om te investeren in groei.’