Twinkle | Digital Commerce

Crowdtesting: Hoe jouw eindgebruikers je app of website tot een succes maken [sponsored content]

2017-05-27
180101
  • 4:09

Het succes van een digitaal product wordt vooral gedefinieerd door het gebruik ervan. Toch wordt de eindgebruiker weinig betrokken bij de ontwikkeling. Terwijl juist zij softwarefouten kunnen aangeven en duidelijk kunnen maken wat precies voor ze werkt.

Softwarefouten komen veelvuldig voor en dat gegeven komt niet uit de lucht vallen. Volgens Jan-Friso Groote, hoogleraar wiskunde en computerwetenschappen aan de TU Eindhoven, groeit de hoeveelheid software in een gemiddeld bedrijf met factor 1,2 per jaar. Groote benoemde dit in een artikel over softwarefouten dat eerder dit jaar in het FD verscheen. Daarin stond ook beschreven dat een programmeur ongeveer 10.000 regels programmeertaal kan overzien, terwijl een op de duizend regels een bug bevat. De time-to-market is daarnaast steeds korter en degelijke softwaretesten vormen dan helaas geen prioriteit. Veel apps, websites en andere soorten software vertonen daarom functionele fouten, of bevatten elementen die niet gebruiksvriendelijk zijn. Met andere woorden: iets werkt simpelweg niet of is te onduidelijk of onlogisch. Dit leidt ertoe dat de eindgebruiker de software met tegenzin gebruikt, helemaal links laat liggen of naar de concurrentie stapt.

De uitdagingen van het testen
Hoewel testen een fundamenteel onderdeel is van het ontwikkelproces, wordt het in veel gevallen verre van optimaal uitgevoerd. Waarom is dit zo? Ervaring leert dat er vier grote uitdagingen zijn in het testen van apps, websites en andere software. Allereerst is er organisatorische blindheid. Wanneer testen intern wordt gedaan, is het risico aanwezig dat dit gepaard gaat met een zekere tunnelvisie. De tester, meer dan eens iemand van development, heeft voorkennis over het testobject en totstandkoming, en test over het algemeen met een zeker eindresultaat in gedachten. Intern testen is enorm belangrijk, maar heeft hiermee een duidelijke beperking. De tweede uitdaging schuilt in de doelgroeprelevantie. Het is moeilijk voor ontwikkelteams om te bedenken of te ontdekken hoe hun eindgebruiker hun product ervaart. Werkt het wel écht voor hem of haar? Hoe zit het met een internationaal publiek en culturele verschillen in gebruik? Parallel daaraan loopt de uitdaging van de apparaatdiversiteit. Het aantal devices dat we persoonlijk gebruiken, of het nu voor werk is of privé, is aanzienlijk. Van smartphones, tablets en laptops tot en met smart home toepassingen, hoe weet je of jouw (web) app ook werkt op al die verschillende hardware- en softwarecombinaties waarover je eindgebruiker beschikt? En dan is er tot slot de uitdaging van onbeschikbare testcapaciteit. Hiermee wordt gedoeld op het gebrek aan middelen om digitale producten goed te kunnen testen: kennis, tijd, budget, infrastructuur of mankracht.

Crowdtesting
Het zijn niet de minste uitdagingen waar bedrijven en organisaties tegenaan lopen. Hoe ga je die te lijf? Crowdtesting biedt hier de ideale oplossing voor. Crowdtesting is een testmethode waarbij software wordt getest door een vooraf bepaalde groep van eindgebruikers. Hoe werkt dat precies? Op een speciaal ontwikkeld testplatform kunnen mensen zich aanmelden. Ze geven in hun persoonlijk profiel meer informatie over zichzelf, zoals demografische kenmerken, vrijetijdsbesteding et cetera. Daarnaast geven ze aan wat voor smart devices ze bezitten en de softwareversies die hierop lopen. Hiertoe behoren natuurlijk smartphones, laptops en tablets, maar ook smart-tv’s, wearables, gaming consoles en meer.


Moet er dan bijvoorbeeld een app getest worden bij mannen in Amsterdam, in de leeftijd 30-35 jaar, met één kind? Op basis van (en afhankelijk van) deze bijzondere en unieke profieleigenschappen, worden in de crowd de corresponderende testers uitgenodigd om deel te nemen. Testers kunnen dan specifiek testen op de functionaliteiten en de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen. Het bijzondere aan crowdtesting is dat de testers dit doen op hun eigen devices en in hun eigen omgeving, precies zoals eindgebruikers het echt zouden doen. De waardevolle feedback en ervaringen van de crowdtesters worden verzameld in het testplatform en vervolgens gebruikt wordt om de software in kwestie te optimaliseren.

Flexibel, schaalbaar en kostenefficiënt|
Crowdtesting is een krachtig wapen tegen de eerdergenoemde uitdagingen. Neem organisatorische blindheid. Deze tunnelvisie wordt tegengegaan, doordat crowdtesters objectief feedback kunnen geven op de werking en gebruiksvriendelijkheid van de software. Zo kunnen aannames over bepaalde features daadwerkelijk gestaafd worden bij de mensen die de sofware gebruiken – mensen met verschillende kennisniveaus en vaardigheden. Kijken we naar doelgroeprelevantie, dan kunnen we stellen dat deze gewaarborgd wordt, doordat op basis van een selectie uit tientallen socio-demografische kenmerken vrijwel iedere eindgebruiker kan worden gevonden. Van professioneel gecertificeerde testers tot en met alledaagse consumenten, in de crowd zijn ze aanwezig.

Ditzelfde geldt voor de apparaatdiversiteit. In de crowd zijn zowel de nieuwste als oudere smart devices te vinden, of het nu gaat om smartphones, hybriden, wearables of anders. Ook hierin schuilt de kracht van het collectief. Samen bieden ze een enorme testcapaciteit waarmee bedrijven en organisaties ontzettend geholpen worden. En daarmee komen we op de laatste uitdaging aan: gebrek aan testcapaciteit. Crowdtesters zijn altijd beschikbaar om te testen, beschikken over vrijwel ieder device en zijn aanzienlijk kostenefficiënter in verhouding tot de eigen resources. Bovendien is crowdtesting in ieder stadium van de ontwikkeling in te zetten, vanaf concept tot na lancering. Het is deze flexibiliteit en schaalbaarheid die ervoor zorgen dat crowdtesting inmiddels een geliefde testaanpak is bij grote bedrijven en organisaties in aanvulling op traditionele testmethoden.

Meer weten over crowdtesting?
Benieuwd wat crowdtesting voor jouw organisatie kan betekenen? Wil je weten hoe je met crowdtesting jouw app, website of software optimaliseert? Bezoek testbirds.nl voor meer informatie, of start direct je eigen crowdtest.